Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie výstavy NA KRÍDLACH ANJELA

Otvorenie výstavy NA KRÍDLACH ANJELA
Deň používania: 11. 12. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia výstavy NA KRÍDLACH ANJELA v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.
Deň používania: 11. 12. 2013
Pošta: BANSKÁ BYSTRICA 1
Farba: čierna
Autor: Richard Senček
Textový motív: NA KRÍDLACH ANJELA
Obrazový motív: Umelecký motív.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov