Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

06. 10. 2021

Filatelistické výstavy:
Výstava MARTIN ČINOVSKÝ - MINIATÚRA MONUMENTALITY v Levoči

Výstava MARTIN ČINOVSKÝ - MINIATÚRA MONUMENTALITY v Levoči
Miesto: Galéria mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 43, Levoča
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 16. 07. 2021 - 17. 08. 2021

Pozvanie na výstavu z tvorby výtvarníka, grafika a rytca Martina Činovského - Miniatúra monumentality v Levoči.


Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Galéria mesta Levoča a Martin Činovský si vás dovoľujú pozvať na výstavu MARTIN ČINOVSKÝ - MINIATÚRA MONUMENTALITY v Levoči. Kurátorom výstavy je Peter Milčák.

Zároveň vás pozývajú na slávnostnú vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční v piatok 16. júla 2021 o 18:00.

Výstava prináša výber z tvorby výtvarníka, grafika a rytca Martina Činovského, tvorcu prvej slovenskej poštovej známky (1993), priekopníka techniky oceľorytiny, šíriteľa poštovej a známkovej grafiky. Výstava predstaví rytecký prepis prírodných artefaktov prostredia Vysokých Tatier, zábery jaskynných útvarov, chránených rastlín a prírody, ako aj historicky cenných umeleckých pamiatok a archeologických lokalít regiónu Spiša.

Výstava MARTIN ČINOVSKÝ - MINIATÚRA MONUMENTALITY


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov