Closing date of the Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2020

Notice of the closing date for the public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of year 2020 announced by the Union of Slovak Philatelists in the cooperation with the Slovak Post Inc.

30. 07. 2021

Philatelic Exhibitions:
Exhibition MARTIN CINOVSKY - Miniature of monumentality in Levoca (Slovakia)

Exhibition MARTIN CINOVSKY - Miniature of monumentality in Levoca (Slovakia)
Location: Galéria mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 43, Levoča
Entry: Unspecified
Date: 16. 07. 2021 - 17. 08. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to an exhibition from the work of the artist, graphic artist and engraver Martin Cinovsky - Miniature of monumentality in Levoca (Slovakia).


Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Galéria mesta Levoča a Martin Činovský si vás dovoľujú pozvať na výstavu MARTIN ČINOVSKÝ - MINIATÚRA MONUMENTALITY v Levoči. Kurátorom výstavy je Peter Milčák.

Zároveň vás pozývajú na slávnostnú vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční v piatok 16. júla 2021 o 18:00.

Výstava prináša výber z tvorby výtvarníka, grafika a rytca Martina Činovského, tvorcu prvej slovenskej poštovej známky (1993), priekopníka techniky oceľorytiny, šíriteľa poštovej a známkovej grafiky. Výstava predstaví rytecký prepis prírodných artefaktov prostredia Vysokých Tatier, zábery jaskynných útvarov, chránených rastlín a prírody, ako aj historicky cenných umeleckých pamiatok a archeologických lokalít regiónu Spiša.

Výstava MARTIN ČINOVSKÝ - MINIATÚRA MONUMENTALITY


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists