Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/2

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

06. 09. 2021

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava MARTIN ČINOVSKÝ - MONUMENTALITA MINIATÚRY

Výstava MARTIN ČINOVSKÝ - MONUMENTALITA MINIATÚRY
Miesto: Vila Flóra , Starý Smokovec
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 13. 12. 2019 - 08. 03. 2020

Pozvanie na výstavu z tvorby výtvarníka, grafika a rytca Martina Činovského so zameraním na prírodné, umelecké a archeologické krásy Slovenska.


Tatranská galéria Poprad, Mesto Vysoké Tatry, Mestské kultúrne a osvetové stredisko Vysoké Tatry, Prešovský samosprávny kraj a autor vás pozývajú na výstavu MARTIN ČINOVSKÝ - MONUMENTALITA MINIATÚRY.

Výstava MARTIN ČINOVSKÝ - MONUMENTALITA MINIATÚRY


Výstava predstaví výber z tvorby výtvarníka, grafika a rytca Martina Činovského - rytecké prepisy prírodných artefaktov prostredia Vysokých Tatier - emisia Europa TANAP, zábery jaskynných útvarov - emisia Jaskyne, chránených rastlín a prírody, ako aj historicky cenných umeleckých pamiatok a archeologických lokalít Krásy našej vlasti – Spišský hrad, Banská Štiavnica, Vlkolínec, Budatín, Krásna Hôrka, či architektonické dominanty miest Zvolen, Levoča. Spomedzi mnohých budú predstavené aj známky emisného radu Umenie, ktoré zobrazujú umelecké diela, napr. Umučenia sv. Jakuba od neskorogotického Majstra Pavla z Levoče. Známková grafika je špeciálnou výtvarnou disciplínou, ktorá nadobúda v Činovského podaní výsostne profesionálny a zároveň i objavný charakter.

Video zo slávnostnej vernisáže výstavy 13. 12. 2019 o 16:00 vo Vile Flóra v Starom Smokovci:Doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD.

Maliar, grafik, rytec a tvorca poštových známok, výtvarný pedagóg, zakladateľ slovenskej ryteckej školy. Narodil sa 8. 3. 1953 v Levoči. V rokoch 1971 – 1977 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval oddelenie knižnej tvorby u prof. A. Brunovského. Posledný ročník absolvoval na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži. Grafickú špecializáciu si po ukončení štúdia rozšíril o umeleckú ašpirantúru v odbore rytectva poštových známok, ktorú realizoval pod vedením prof. A. Brunovského a J. Herčíka, predstaviteľa českej ryteckej školy (1979 – 1984). V roku 1982 absolvoval odbornú stáž v Štátnej tlačiarni poštových známok a cenín v Périgueux (FR). Ako prvý slovenský rytec poštových známok sa podieľa na tvorbe poštových cenín už v roku 1986, kedy rytecky realizoval svoju prvú poštovú známku (X. majstrovstvá sveta vo volejbale žien). Pri príležitosti vzniku samostatnej Slovenskej republiky vyšla podľa autorovho návrhu a rytiny naša vôbec prvá štátnu známa – Slovenský štátny znak. Činovský je niekoľkonásobným nositeľom Ceny ministra za známkovú tvorbu, ocenenia Pocta ministra, medzinárodných ocenení Grand Prix de l`Exposition WIPA Viedeň (Ľudovít Štúr, spolu s J. Balážom, III. miesto 1995; Martin Benka: Krajina v Terchovej, spolu s F. Horniakom, III. miesto 1998). Bol mu udelený francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry, v Taliansku Medzinárodná cena umenia Perla del ľAdriatico. V roku 2014 mu prezident republiky udelil Štátne vyznamenanie, Pribinov Kríž I. triedy za zásluhy v kultúrnom rozvoji Slovenska. V roku 2015 mu predseda NR SR udelil Cenu za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania. Činovský pôsobil ako pedagóg na VŠVU v Bratislave, kde od roku 1990 viedol oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa voľnej a užitej grafike. Svoju tvorbu predstavil na mnohých individuálnych i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Okrem výtvarnej a pedagogickej činnosti sa venuje i komponovaniu hudby. Žije a tvorí v Bratislave.


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroje:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov