Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - ulitník Vexillum svagrovskyi

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Významným slovenským fosíliám - ulitník Vexillum svagrovskyi.

09. 09. 2022

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava DUŠAN KÁLLAY - GRAFICKÁ A ZNÁMKOVÁ TVORBA

Výstava DUŠAN KÁLLAY - GRAFICKÁ A ZNÁMKOVÁ TVORBA
Miesto: , Ždár nad Sázavou (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 31. 05. 2016 - 26. 06. 2016

Pozvánka na Výstava DUŠAN KÁLLAY - GRAFICKÁ A ZNÁMKOVÁ TVORBA v Ždári nad Sázavou (Česká republika).


SČF Klub filatelistů 06-10 Ždár nad Sázavou v spolupráci s príspevkovou organizáciou Kultura Ždár nad Sázavou
vás srdečne pozývajú na výstavu

DUŠAN KÁLLAY - GRAFICKÁ A ZNÁMKOVÁ TVORBA,

ktoré sa koná od 31. 5. do 26. 6. 2016 vo Výstavnej sieni Starej radnice v Ždári nad Sázavou (Česká republika).

Slávnostná vernisáž výstavy sa koná v piatok 3. 6. 2016 o 17:00 hod.

Výstava DUŠAN KÁLLAY - GRAFICKÁ A ZNÁMKOVÁ TVORBA


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov