Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza nový špecializovaný katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945! Je dôvod, prečo by sme ho mali mať?

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016


Popis: Informácie o 2. česko-slovenskej filatelistickej výstave ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016 v Ždári nad Sázavou (Česká republika).

Miesto: Dům kultury, Ždár nad Sázavou (Česká republika)

Vstup: Bližšie neurčený

Dátum: 02. 06. 2016 - 05. 06. 2016

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016


Druh výstavy: Všeobecná (všetky výstavné triedy)

Kategória: Národná (I. stupeň) a premiéra (III. stupeň)

Usporiadateľ výstavy: Svaz českých filatelistů v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov a Českou poštou, s. p. s finančnou podporou Fondu Vysočina a Fondu mesta Žďár nad Sázavou

Miesto: Dům kultury, Ždár nad Sázavou, Česká republika.

Dátum konania: 2. - 5. júna 2016 (pre verejnosť je výstava otvorená: 3. a 4. 6. 2016 od 9.00 do 18.00 a 5. 6. 2016 od 9.00 do 13.00)

Komisár ZSF pre exponáty vystavovateľov zo Slovenska: Vojtech Jankovič

Člen poroty za ZSF: Miroslav Bachratý

Rozsah: Neobmedzený (s možnosťou hodnotenia exponátov v trezore) - fyzicky bude vystavený výber v rozsahu 120 rámov, z toho pre slovenské exponáty je vyhradených cca. 50 rámov.


Zoznam prijatých exponátov členov ZSF


Výstava I. stupňa:

 • Osuský Peter - Prvé moderné športové známky sveta - Trieda tradičnej filatelie
 • Píša Július - Dírkované Hradčany - Trieda tradičnej filatelie
 • Rakovský Rudolf - SLOVENSKO 1939 - Výplatné známky s portrétom Andreja Hlinku - Trieda tradičnej filatelie
 • Rakovský Rudolf - SLOVENSKO 1939 - Výplatné známky Štátny znak a Portréty s pretlačou "Slovenský štát" - Trieda tradičnej filatelie
 • Bachratý Miroslav - POSTA MILITARE 52 - Trieda poštovej histórie (jednorámový exponát)
 • Divok František - Poštovníctvo na Spiši v rokoch 1918 - 1939 - Trieda poštovej histórie
 • Kosztolányi Alexander - Poštová história okresu Levice - Trieda poštovej histórie
 • Máj Jozef - Listy dokumentujúce poštové linky v rokoch 1850-1866 na území dnešného Slovenska - Trieda poštovej histórie
 • Banás Igor - Jazdecký a dostihový šport - Trieda tematickej filatelie
 • Divok František - Z tvorby dvoch majstrov neskorej gotiky - Trieda tematickej filatelie
 • Linder Marián - Šerm - Trieda tematickej filatelie
 • Piszton Otto - Kôň v poštovníctve - Trieda tematickej filatelie
 • Sopko František - Hry z Olympie - Hry zo všetkých najslávnejšie - Trieda tematickej filatelie (v trezore)
 • Šajgalík Milan - Zoborský kláštor a katedrála v Nitre - Trieda tematickej filatelie
 • Schrojf Juraj - Africké zvieratá - Trieda mládeže
 • Horný Martin - Polárne oblasti - Trieda mládeže
 • Mrva Dominik - Rozpad ZSSR - Vznik novodobej Ukrajiny - Trieda mládeže
 • Oško Lukáš - Železničná doprava - Trieda mládeže

Výstava III. stupňa:

 • Jarabica Oldřich - Novinové známky Slovenska vydané v roku 1939 - Trieda tradičnej filatelie
 • Píša Július - Začal to Joseph Solper - Trieda tradičnej filatelie (jednorámový exponát)
 • Lazar Pavol - Filatelistické vzácnosti a zaujímavosti na území Československa (ČSR I.) - Trieda tradičnej filatelie
 • Novosad Stanislav - História vojen dokumentovaná vojenskými dopismi a poľnou poštou - Trieda poštovej histórie
 • Pálka Juraj - Provizórne listové zásielky na Slovensku v rokoch 1945 - 1946 - Trieda poštovej histórie
 • Moravčík Peter - The Pioneer Period of Austro-Hungarian Airmail - Trieda aerofilatelie
 • Dobrovolský Ján - Z vozíčka na stupne víťazov - Trieda tematickej filatelie
 • Lakata Peter - Zimné športy na OH - Trieda tematickej filatelie
 • Floch Ľubomír - Severín Zrubec - Trieda filatelistickej literatúry
 • Floch Ľubomír - 50 rokov klubu filatelistov Ladislava Novotného. Pamätnica rokov 1985 - 2015 - Trieda filatelistickej literatúry
 • Šajgalík Milan - Zoborský kláštor a katedrála v Nitre - Trieda filatelistickej literatúry
 • Šajgalík Milan - Popularizácia filatelie v magazíne Slovensko - Trieda filatelistickej literatúry
 • Nedeľka Michal - Pod piatimi kruhmi - Trieda mládeže
 • Kováč Samuel - Walt Disney, obrázky na známkach - Trieda mládeže
 • Kováčiková Nikolka - Kone - Trieda mládeže

Štatút výstavy


Výstava má štatút národnej výstavy, t.j. výstavy I. stupňa a výstavy premiéra, t.j. výstavy III. stupňa pre začínajúce exponáty alebo exponáty so stratenou kvalifikáciou. Špecifikom výstavy ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016 je predbežné hodnotenie exponátov vopred, ktorý vyžaduje naskenovať exponát do digitálnej formy a tú zaslať niekoľko týždňov pred konaním výstavy organizačnému výboru. Ten "digitálne exponáty" umiestni na virtuálnu výstavu EXPONET, kde budú – v pre verejnosť neprístupnej sekcii – k dispozícii len pre porotcov výstavy. To umožní porote vopred sa s exponátmi oboznámiť a pripraviť sa na definitívne hodnotenie (a overenie nejasností) priamo na výstave pri fyzicky vystavených exponátoch. Tento spôsob prináša urýchlenie hodnotenia priamo na výstave a hlavne jeho skvalitnenie, lebo porotcovia budú mať k dispozícii na hodnotenie podstatne viac času a budú si môcť hodnotené exponáty detailnejšie preštudovať a overiť si fakty vo všetkých dostupných zdrojoch. Následne po výstave, na základe rozhodnutia každého vystavovateľa, bude jeho exponát buď presunutý do verejne prístupnej sekcie EXPONETu alebo bude z EXPONETu úplne stiahnutý.


Výstavné poplatky


Dôležitou informáciou pre slovenských vystavovateľov sú špecifické podmienky účasti a výstavné poplatky. Výška poplatku za jednu výstavnú plochu (t.j. 16 listov) je 200 Kč (8 EUR), v prípade, že exponát bude hodnotený v trezore je výška poplatku za jednu výstavnú plochu 50 Kč. Za jeden vystavený titul v triede filatelistickej literatúry je výška poplatku 200 Kč (8 EUR). Všetky výstavné poplatky od slovenských vystavovateľov budú riešené cez národného komisára, aby sa zjednodušili administratívne úkony a znížili bankové a konverzné poplatky pri prevode financií na účet organizačného výboru výstavy.


Časový program výstavy


Štvrtok 2. 6.:
16:00 Slávnostné zahájenie výstavy

Piatok 3. 6.:
09:00 - 18:00 Výstava otvorená pre verejnosť
16:30 - 17:30 Palmáre - zasadacia miestnosť múzea

Sobota 4. 6.:
09:00 - 18:00 Výstava otvorená pre verejnosť
19:00 - 22:00 Palmáre

Nedeľa 5. 6.:
09:00 - 13:00 Výstava otvorená pre verejnosť
13:00 Ukončenie výstavy


Dôležité termíny (upresnené pre slovenských vystavovateľov)


 • Zaslanie prihlášky slovenskému komisárovi: do 15. 12. 2015
 • Zaslanie prihlášky organizačnému výboru (zabezpečuje slovenský komisár): do 31. 12. 2015
 • Vyrozumenie o prijatí (zabezpečuje slovenský komisár): 31. 1. 2016
 • Uhradenie výstavného poplatku (zabezpečuje slovenský komisár): do 28. 2. 2016
 • Odoslanie naskenovaného exponátu: do 28. 2. 2016
 • Doručenie exponátu slovenskému komisárovi: do 27. 5. 2016
 • Osobné odovzdanie exponátu (len vo výnimočnom prípade): do 24. 5. 2016
 • Zahájenie výstavy: 2. 6. 2016
 • Ukončenie výstavy: 5. 6. 2016
 • Výdaj exponátov (zabezpečuje slovenský komisár): 5. 6. 2016 od 14 hod.

Bulletiny výstavy


PDF logo Bulletin filatelistickej výstavy ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016 č. 1

PDF logo Bulletin filatelistickej výstavy ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016 č. 2


Výstavné propozície


PDF logo Výstavné propozície filatelistickej výstavy ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016


Prihláška exponátu


PDF logo Prihláška na filatelistickú výstavu ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016


Kontakty a informácie


Kontakt pre získanie ďalších informácií o výstave a zaslanie prihlášok (prihlášky sa nezasielajú adresu organizačného výboru výstavy!):
Vojtech Jankovič
emailová adresa: vojtech.jankovic@gmail.com
poštová adresa: Vojtech Jankovič, Stromová 38, 831 01 Bratislava


Ďalšie aktualizované informácie o výstave nájdete na internetovej stránke Klubu filatelistov 06-10 Žďár nad Sázavou: 2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽDÁR NAD SÁZAVOU 2016.
Súvisiace podujatia (2):

Výstava DUŠAN KÁLLAY - GRAFICKÁ A ZNÁMKOVÁ TVORBAVýstava DUŠAN KÁLLAY - GRAFICKÁ A ZNÁMKOVÁ TVORBA
Slávnostné zahájenie 2. česko-slovenskej filatelistickej výstavy ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016Slávnostné zahájenie 2. česko-slovenskej filatelistickej výstavy ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016

2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016
2. česko-slovenská filatelistická výstava ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2016
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ľudia, ktorí sa o svoje potreby nestarajú ako o prvé, nemôžu zdravo pomáhať ostatným. Môžu ich utíšiť, zúčastniť sa ich problémov, alebo im umožniť spoluzávislosť, nemôžu im však ponúknuť skutočnú zmysluplnú pomoc.

(Randy Gage)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.