Unikátny grafický komplet Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného kompletu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností).

13. 04. 2022

Filatelistické výstavy:
Výstava 40 ROKOV KLUBU FILATELISTOV 52-51 NITRA v Nitre

Výstava 40 ROKOV KLUBU FILATELISTOV 52-51 NITRA v Nitre
Miesto: Obchodné centrum Mlyny, Štefánikova trieda 35/61, Nitra
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 07. 06. 2022 - 17. 06. 2022

Pozvanie na výstavu 40 ROKOV KLUBU FILATELISTOV 52-51 NITRA v Nitre.


Klub filatelistov 52-51 NITRA vás pozýva na výstavu 40 ROKOV KLUBU FILATELISTOV 52-51 NITRA v Nitre. Otvorenie výstavy sa uskutoční 7. júna 2022 o 15:00 hod. Výstava potrvá do 17. júna 2022.


Výstava 40 ROKOV KLUBU FILATELISTOV 52-51 NITRA v Nitre


Na otvorení bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty NITRA 3.

Príležitostná poštová pečiatka 40 rokov klubu filatelistov NITRAFILA v Nitre


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.slovenskafilatelia.sk


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov