Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2022/3 (114)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

07. 08. 2022

Príležitostná pečiatka:
40 rokov klubu filatelistov NITRAFILA v Nitre

40 rokov klubu filatelistov NITRAFILA v Nitre
Deň používania: 07. 06. 2022
 
Pošta: NITRA 3
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti 40. výročia klubu filatelistov NITRAFILA v Nitre.


Textový motív: 40 ROKOV KLUBU FILATELELISTOV / 1981 - 2021 / NITRAFILA (logotyp)

Obrazový motív: Logo NITRAFILA - prasknutý hlinený džbán z archeologických nálezov v zúbkovanej známke.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov