Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019 - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Krúžok mladých filatelistov v Bratislave (2019/2020)
Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019

Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019

Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019

Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019


Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019
  30. číslo filatelistického zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019, ktorý obsahuje zaujímavé odborné a popularizačné články o filatelii a príbuzných zberateľských odboroch od významných košických zberateľov
   
  Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 26. 10. 2019 22:05
 KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019Obsah zborníka:


 • Pálka, J.: Vznik a vývoj predznámkových úradných listov
 • Sopko, F.: Hry VI. olympiády - Berlín 1916 /pre vojnu neuskutočnené/
 • Sopko, F.: Hry VII. olympiády - Antverpy 20. 4. - 12. 9. 1920
 • KIššimon, M.: (Ne)splnený sen architekta Ladislava Hudeca
 • Demčák, Š.: Mestské poplatkové kolkové známky - LEVOČA
 • Demčák, Š.: Známky nákazového fondu
 • Urminský, A.: Muchov obraz v Thermai Palace v Piešťanoch v širších súvislostiach (filat. a filokartia)
 • Urminský, A.: Mlyny na pohľadniciach
 • Gerec, M.: Hromadné doporučené zásielky v súčasnosti
 • Kulík, L.: Drobní numizmatickí piráti vo filatelistických zbierkach
 • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2019)
 • Marenčík, J.: Zo správy o činnosti KF 54-01 za roky 2015 až 2018
 • Výbor KF 54-01: Opustil nás PhDr. Tichomír Kotek
 • Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Bibliografický záznam:


Zborník príspevkov o aktivitách košických filatelistov.
Vydal KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania.
Vydané s podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, "Národný program aktívneho starnutia".
Vydané s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, "Národný program aktívneho starnutia".
Redakčná rada: Ing. Ján Marenčík, Ing. Miroslav Gerec, Viliam Gaál
Náklad: 170 kusov
Tlač: September 2019


Ďalšie informácie:


Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.
Poslať komentár
Súvisiace články (1):

Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 29/2018Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 29/2018


Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 26. 10. 2019 22:05
 
Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019
Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ak máte talent, alebo ste v niečom zruční a robí vás to šťastnými, využite to a robte svoje okolie krajším. ... Oddychovať môžete potom. Budete na to mať plno času, keď budete ležať v hrobe.

(Arnold Schwarzenegger)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk