Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

12. 06. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019

Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 26. 10. 2019 22:05

30. číslo filatelistického zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019, ktorý obsahuje zaujímavé odborné a popularizačné články o filatelii a príbuzných zberateľských odboroch od významných košických zberateľovKOŠICE VO FILATELII č. 30/2019Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019Obsah zborníka:


 • Pálka, J.: Vznik a vývoj predznámkových úradných listov
 • Sopko, F.: Hry VI. olympiády - Berlín 1916 /pre vojnu neuskutočnené/
 • Sopko, F.: Hry VII. olympiády - Antverpy 20. 4. - 12. 9. 1920
 • KIššimon, M.: (Ne)splnený sen architekta Ladislava Hudeca
 • Demčák, Š.: Mestské poplatkové kolkové známky - LEVOČA
 • Demčák, Š.: Známky nákazového fondu
 • Urminský, A.: Muchov obraz v Thermai Palace v Piešťanoch v širších súvislostiach (filat. a filokartia)
 • Urminský, A.: Mlyny na pohľadniciach
 • Gerec, M.: Hromadné doporučené zásielky v súčasnosti
 • Kulík, L.: Drobní numizmatickí piráti vo filatelistických zbierkach
 • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2019)
 • Marenčík, J.: Zo správy o činnosti KF 54-01 za roky 2015 až 2018
 • Výbor KF 54-01: Opustil nás PhDr. Tichomír Kotek
 • Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Bibliografický záznam:


Zborník príspevkov o aktivitách košických filatelistov.
Vydal KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania.
Vydané s podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, "Národný program aktívneho starnutia".
Vydané s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, "Národný program aktívneho starnutia".
Redakčná rada: Ing. Ján Marenčík, Ing. Miroslav Gerec, Viliam Gaál
Náklad: 170 kusov
Tlač: September 2019


Ďalšie informácie:


Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov