Issue plan of Slovak postage stamps for 2022

The issue plan of Slovak postage stamps for 2022. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

15. 04. 2022

Philatelic magazines and periodicals:
Proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 30/2019

Proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 30/2019
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 26. 10. 2019 22:05

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

30th volume of the yearbook KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019, which contains interesting specialised and popular articles on philately and relates collecting areas by renowned Kosice collectors.KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019Obsah zborníka:


 • Pálka, J.: Vznik a vývoj predznámkových úradných listov
 • Sopko, F.: Hry VI. olympiády - Berlín 1916 /pre vojnu neuskutočnené/
 • Sopko, F.: Hry VII. olympiády - Antverpy 20. 4. - 12. 9. 1920
 • KIššimon, M.: (Ne)splnený sen architekta Ladislava Hudeca
 • Demčák, Š.: Mestské poplatkové kolkové známky - LEVOČA
 • Demčák, Š.: Známky nákazového fondu
 • Urminský, A.: Muchov obraz v Thermai Palace v Piešťanoch v širších súvislostiach (filat. a filokartia)
 • Urminský, A.: Mlyny na pohľadniciach
 • Gerec, M.: Hromadné doporučené zásielky v súčasnosti
 • Kulík, L.: Drobní numizmatickí piráti vo filatelistických zbierkach
 • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2019)
 • Marenčík, J.: Zo správy o činnosti KF 54-01 za roky 2015 až 2018
 • Výbor KF 54-01: Opustil nás PhDr. Tichomír Kotek
 • Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Bibliografický záznam:


Zborník príspevkov o aktivitách košických filatelistov.
Vydal KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania.
Vydané s podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, "Národný program aktívneho starnutia".
Vydané s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, "Národný program aktívneho starnutia".
Redakčná rada: Ing. Ján Marenčík, Ing. Miroslav Gerec, Viliam Gaál
Náklad: 170 kusov
Tlač: September 2019


Ďalšie informácie:


Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists