Exchange collectors meeting in Pezinok (Slovakia)

Invitation to the exchange collectors meeting of different collecting areas in Pezinok (Slovakia).

24. 10. 2021

Philatelic magazines and periodicals:
Proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 30/2019

Proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 30/2019
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 26. 10. 2019 22:05

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

30th volume of the yearbook KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019, which contains interesting specialised and popular articles on philately and relates collecting areas by renowned Kosice collectors.KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 30/2019Obsah zborníka:


 • Pálka, J.: Vznik a vývoj predznámkových úradných listov
 • Sopko, F.: Hry VI. olympiády - Berlín 1916 /pre vojnu neuskutočnené/
 • Sopko, F.: Hry VII. olympiády - Antverpy 20. 4. - 12. 9. 1920
 • KIššimon, M.: (Ne)splnený sen architekta Ladislava Hudeca
 • Demčák, Š.: Mestské poplatkové kolkové známky - LEVOČA
 • Demčák, Š.: Známky nákazového fondu
 • Urminský, A.: Muchov obraz v Thermai Palace v Piešťanoch v širších súvislostiach (filat. a filokartia)
 • Urminský, A.: Mlyny na pohľadniciach
 • Gerec, M.: Hromadné doporučené zásielky v súčasnosti
 • Kulík, L.: Drobní numizmatickí piráti vo filatelistických zbierkach
 • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2019)
 • Marenčík, J.: Zo správy o činnosti KF 54-01 za roky 2015 až 2018
 • Výbor KF 54-01: Opustil nás PhDr. Tichomír Kotek
 • Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Bibliografický záznam:


Zborník príspevkov o aktivitách košických filatelistov.
Vydal KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania.
Vydané s podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, "Národný program aktívneho starnutia".
Vydané s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, "Národný program aktívneho starnutia".
Redakčná rada: Ing. Ján Marenčík, Ing. Miroslav Gerec, Viliam Gaál
Náklad: 170 kusov
Tlač: September 2019


Ďalšie informácie:


Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists