Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
Aukcia Burda (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vianoce  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám známku VI. Preteky mieru 1953 na celistvostiach

Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy

Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy

Všeobecné katalógy


Odborná filatelistická literatúra - všeobecné katalógy poštových známok.


Všeobecné katalógy známok patria medzi základné pomôcky zberateľov. Obsahujú chronologický zoznam poštových známok príslušnej známkovej krajiny s popisom dôvodu (príležitosti) vydania známky alebo známkovej emisie a s jej základnými technickými parametrami (farba, papier, zúbkovanie, tlačová technika, autori a pod.). Každá známka má priradené katalógové číslo (každý vydavateľ má vlastné číslovanie) a cenové záznamy, najčastejšie pre nepoužitú (čistú) a použitú (pečiatkovanú) formu.


Celosvetové katalógy


Najbežnejšie používané sú tzv. celosvetové katalógy s pokrytím krajín jednotlivých kontinentov alebo celého sveta a krajín politicky alebo geograficky súvisiacich (napr. francúzske kolónie). Medzi u nás najpoužívanejšie patria niekoľkozväzkové celosvetové katalógy:

ktoré vychádzajú v tlačenej viazanej forme a v súčasnosti už aj na CD nosičoch.


Katalógy (známkových) krajín


Okrem celosvetových, zvyčajne veľmi všeobecných, katalógov má v podstate každá známková krajina jedného alebo viacerých vydavateľov katalógov svojho teritória. Takéto katalógy sú najmä pri teritoriálnom zbieraní známok konkrétnej známkovej krajiny vhodnejšie ako širokoplošné celosvetové, lebo ponúkajú presnejšie a detailnejšie informácie \"priamo z prvej ruky\", často aj s miernou úrovňou špecializácie a zoznamom ďalších typov materiálov (doplatné známky, celiny, známkové zošitky, automatové nálepky, príležitostné tlače, príležitostné pečiatky, atď.)
Najčastejšie zbierané známkové krajiny pokrývajú nasledovní vydavatelia katalógov:

 • Československo a nástupnícke štáty - POFIS
 • Poľsko - FISCHER
 • Rakúsko - FERCHENBAUER, AUSTRIA NETTO KATALOG
 • Nemecko (+ predchodcovia, kolónie) - MICHEL, PHILEX
 • Švajčiarsko - ZUMSTEIN
 • Taliansko - SASSONNE, UNIFICATO
 • Francúzsko a francúzske kolónie - YVERT & TELLIER, CÉRES, DALLAY
 • Španielsko - DOMFIL, ANFIL, EDIFIL
 • Škandinávia - FACIT
 • Veľká Británia a Britský Commonwealth - STANLEY GIBBONS,
 • USA - SCOTT, MINKUS (neskôr KRAUSE-MINKUS)
 • bývalá NDR - LIPSIA

(pozri tiež časť Špecializované katalógy)
Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra

Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:18 Poslať komentár

Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy

Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy
Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Čím viac času môžete venovať podstatným veciam, tým lepšie sú výsledky. To samozrejme predpokladá, že dokážete rozlíšiť podstatné veci od nepodstatných.

(Anita Bischof, Klaus Bischof)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
Google+ (Filatelia a poštové známky) Google+ (Vojtech Jankovič)
 
Copyright (c) 2007-2018 FilaNotes. Všetky práva vyhradené.