Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám známku VI. Preteky mieru 1953 na celistvostiach

Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy

Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy

Všeobecné katalógy


Odborná filatelistická literatúra - všeobecné katalógy poštových známok.


Všeobecné katalógy známok patria medzi základné pomôcky zberateľov. Obsahujú chronologický zoznam poštových známok príslušnej známkovej krajiny s popisom dôvodu (príležitosti) vydania známky alebo známkovej emisie a s jej základnými technickými parametrami (farba, papier, zúbkovanie, tlačová technika, autori a pod.). Každá známka má priradené katalógové číslo (každý vydavateľ má vlastné číslovanie) a cenové záznamy, najčastejšie pre nepoužitú (čistú) a použitú (pečiatkovanú) formu.


Celosvetové katalógy


Najbežnejšie používané sú tzv. celosvetové katalógy s pokrytím krajín jednotlivých kontinentov alebo celého sveta a krajín politicky alebo geograficky súvisiacich (napr. francúzske kolónie). Medzi u nás najpoužívanejšie patria niekoľkozväzkové celosvetové katalógy:

ktoré vychádzajú v tlačenej viazanej forme a v súčasnosti už aj na CD nosičoch.


Katalógy (známkových) krajín


Okrem celosvetových, zvyčajne veľmi všeobecných, katalógov má v podstate každá známková krajina jedného alebo viacerých vydavateľov katalógov svojho teritória. Takéto katalógy sú najmä pri teritoriálnom zbieraní známok konkrétnej známkovej krajiny vhodnejšie ako širokoplošné celosvetové, lebo ponúkajú presnejšie a detailnejšie informácie \"priamo z prvej ruky\", často aj s miernou úrovňou špecializácie a zoznamom ďalších typov materiálov (doplatné známky, celiny, známkové zošitky, automatové nálepky, príležitostné tlače, príležitostné pečiatky, atď.)
Najčastejšie zbierané známkové krajiny pokrývajú nasledovní vydavatelia katalógov:

 • Československo a nástupnícke štáty - POFIS
 • Poľsko - FISCHER
 • Rakúsko - FERCHENBAUER, AUSTRIA NETTO KATALOG
 • Nemecko (+ predchodcovia, kolónie) - MICHEL, PHILEX
 • Švajčiarsko - ZUMSTEIN
 • Taliansko - SASSONNE, UNIFICATO
 • Francúzsko a francúzske kolónie - YVERT & TELLIER, CÉRES, DALLAY
 • Španielsko - DOMFIL, ANFIL, EDIFIL
 • Škandinávia - FACIT
 • Veľká Británia a Britský Commonwealth - STANLEY GIBBONS,
 • USA - SCOTT, MINKUS (neskôr KRAUSE-MINKUS)
 • bývalá NDR - LIPSIA

(pozri tiež časť Špecializované katalógy)
Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra

Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:18 Poslať komentár

Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy

Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy
Odborná filatelistická literatúra - Všeobecné katalógy
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Slovo kríza sa v čínštine píše dvoma znakmi - jeden predstavuje nebezpečenstvo a druhý príležitosť.

(John F. Kenedy)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.