Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Filatelistické výstavy:
Virtuálna národná filatelistická výstava NAPOSTA 2020 (Nemecko)

Virtuálna národná filatelistická výstava NAPOSTA 2020 (Nemecko)
Miesto: internet, INTERNET - NEMECKO
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 01. 09. 2020 - 30. 09. 2020

Pozvanie na virtuálnu národnú filatelistickú výstavu NAPOSTA 2020 (Nemecko)


Virtuálna národná filatelistická výstava NAPOSTA 2020 (Nemecko)

Virtuálna národnú filatelistická výstava


NAPOSTA 2020 (Nemecko)
Základné informácie o výstave: NAPOSTA 2020

Organizátor: BUND DEUTSCHER PHILATELISTEN e.V..

Exponáty: Virtuelle NAPOSTA 2020


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov