Vydanie Monografie známok Slovenska 1939 až 1945

Informácia o vydaní dlho očakávanej dvojdielnej monografie Ondrej Földes: Monografia známok Slovenska 1939 až 1945 a o možnosti jej objednania.

26. 01. 2023

Odborné podujatia:
Veterinárna medicína, farmácia, biotechnológia a ochrana životného prostredia vo filatelii

Veterinárna medicína, farmácia, biotechnológia a ochrana životného prostredia vo filatelii
Miesto: Štátna vedecká knižnica, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, Košice
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 26. 09. 2009

Odborný vedecký seminár Veterinárna medicína, farmácia, biotechnológia a ochrana životného prostredia vo filatelii v KošiciachVeterinárna medicína, farmácia, biotechnológia a ochrana životného prostredia vo filatelii

(odborný vedecký seminár)Vedecký seminár je organizovaný pri príležitosti 60. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach a 40. výročia založenia Zväzu slovenských filatelistov. Je sprievodnou akciou Všeobecnej súťažnej filatelistickej výstavy III. Stupňa Košice 2009 a príspevkom do programu tohtoročných aktivít "Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013".

Záštitu nad vedeckým seminárom prevzal
Prof. MVDr. Jaroslav Lagáth, PhD. prorektor UVL Košice


Organizátori seminára:
 • Klub filatelistov 54-01 Košice
 • Štátna vedecká knižnica Košice
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice
Spoluorganizátori seminára:
 • Združenie klubov filatelistov východoslovenského regiónu
 • Komisia námetovej filatelie ZSF
 • Klub filatelistov 54 - 30 Košice
Program vedeckého seminára:
 • 9,00 hod.
  • Otvorenie vedeckého seminára: JUDr. Ján Gašpar, riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice Košice
  • Príhovory: Prof. MVDr. Jaroslav Legáth, PhD., prorektor UVL v Košiciach
   Dušan Evinic, podpredseda ZSF
 • 9,15 hod.
  • Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.: Aktuálne možnosti spracovania námetu biotechnológie vo veterinárnej medicíne a chove zvierat.
 • 9,30 hod.
  • MVDr. Július Molnár, CSc.: Filatelia ako osvetový činiteľ.
 • 9,45 hod.
  • MVDr. Alexander Bárd, CSc.: Veterinárna medicína na známkach a filatelistických materiáloch.
 • 10,00 hod.
  • Diskusia.
 • 10,30 hod.
  • Prestávka.
 • 11,00 hod.
  • MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.: Ekologická existencia v námetovej filatelii.
 • 11,15 hod.
  • Dušan Evinic: Dobytčie pasy.
 • 11,30 hod.
  • Ing. Ján Maniaček, st.: Veterinárni lekári známi filatelisti.
 • 11,40 hod.
  • Diskusia.
 • 11,50 hod.
  • Záver vedeckého seminára.
 • 12,00 hod.
  • Palmáre - ukončenie výstavy, odovzdanie diplomov a vecných cien.
Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov