Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Celinová obálka bez prítlače:
Veľkomoravský šperk

Veľkomoravský šperk
Deň vydania: 21. 08. 2009
 

Celinová obálka Veľkomoravský šperk bez prítlače.
Celinová obálka
Veľkomoravský šperk
(bez prítlače s výplatnou hodnotou 0,40 € vo forme jednej natlačenej známky)


Deň vydania: 21. 8. 2009
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Peter AugustovičZdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov