Spolok filatelistov Báčsky Petrovec a krásne slovacikum zo Srbska

Informácia o Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a jeho neúnavných filatelistických aktivitách.

26. 01. 2020

Celinová obálka bez prítlače:
Veľkomoravský šperk

Deň vydania: 21. 08. 2009
 

Celinová obálka Veľkomoravský šperk bez prítlače.
Celinová obálka
Veľkomoravský šperk
(bez prítlače s výplatnou hodnotou 0,40 € vo forme jednej natlačenej známky)


Deň vydania: 21. 8. 2009
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Peter AugustovičZdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov