100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku

Poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.

05. 08. 2022

Celinová obálka bez prítlače:
Veľkomoravský šperk

Veľkomoravský šperk
Deň vydania: 21. 08. 2009
 

Celinová obálka Veľkomoravský šperk bez prítlače.
Celinová obálka
Veľkomoravský šperk
(bez prítlače s výplatnou hodnotou 0,40 € vo forme jednej natlačenej známky)


Deň vydania: 21. 8. 2009
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Peter AugustovičZdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov