Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Inaugurácie známok:
Uvedenie poštových známok Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes romanus (Gerulata a Carnuntum)

Uvedenie poštových známok Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes romanus (Gerulata a Carnuntum)
Miesto: Gerulatská 69, Rusovce
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 12. 09. 2009

Slávnostné uvedenie poštových známok Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes romanus (Gerulata a Carnuntum)


Čas:15:00 - 18:00

Organizátori:
  • Múzeum mesta Bratislavy
  • Slovenská pošta, a. s.

Slávnostné uvedenie poštových známok Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes romanus (Carnuntum a Gerulata) sa uskutoční v Antickej Gerulate v Rusovciach (Gerulatská 69) v rámci „Rímskych hier 2009".

„Rímske hry 2009" sa budú konať od 10:00 hod do 18:00 hod.
Program:

  • Gladiátorské zápasy
  • Rimania v zbroji
  • Ukážky výstroje, výzbroje a zápasov
  • Život starých Rimanov
  • Súťaže zručností a vedomostí

Slovenská pošta, a. s., sa na uvedení poštových známok zúčastní príležitostnou poštovou priehradkou a príležitostnou poštovou pečiatkou.

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov