Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou corona vírusu COVID-19.
(Aktualizované 8. 4. 2020)

08. 04. 2020

Služobná obálka:
Umenie: Viera Žilinčanová (1932 – 2008) (Slovenská pošta, a. s.)

Umenie: Viera Žilinčanová (1932 – 2008) (Slovenská pošta, a. s.)
Deň vydania: 23. 11. 2012
 

Služobná obálka s motívom poštovej známky Umenie: Viera Žilinčanová (1932 – 2008) (Slovenská pošta, a. s.).
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov