Záujem o celistvosti a obálky zvolenských firiem

Mám záujem o kúpu poštového materiálu - celiny, celistvosti, obálky zvolenských firiem...

15. 05. 2023

Poštová známka:
Umenie: Peter Michal Bohúň - Podobizeň umelcovej manželky Žofie, rod. Kolonkayovej

Umenie: Peter Michal Bohúň - Podobizeň umelcovej manželky Žofie, rod. Kolonkayovej
Deň vydania: 25. 11. 2014
Nominálna hodnota: 1,30 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 50000

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením diela Petra Michala Bohúňa "Podobizeň umelcovej manželky Žofie, rod. Kolonkayovej" z roku 1853, ktorý je umiestnený v Slovenskej národnej galérii.


Textový motív: Peter Michal Bohúň / (1822 – 1879) / PODOBIZEŇ UMELCOVEJ MANŽELKY ŽOFIE, ROD. KOLONKAYOVEJ, 1853 / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Obrazový motív: Dielo Petra Michala Bohúňa "Podobizeň umelcovej manželky Žofie, rod. Kolonkayovej".

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Umenie: Peter Michal Bohúň - Podobizeň umelcovej manželky Žofie, rod. Kolonkayovej (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Peter Michal Bohúň patrí medzi významných maliarov 19. storočia na Slovensku a spolu s J. B. Klemensom k predstaviteľom tzv. školy národného obrodenia. Pochádzal z evanjelickej rodiny vo Veličnej. Od roku 1843 študoval na pražskej akadémii výtvarného umenia, kde začal študovať v triede kreslenia. V roku 1845 začal Bohúň pracovať pre litografa z okruhu českých vlastencov Františka Šíra, podieľal sa na prekresľovaní portrétov vlastencov, pracoval na ilustráciách pre Všeobecný rostlinopis českého botanika J. S. Presla. Popritom ešte v školskom roku 1846 – 1847 navštevoval ateliér Christiana Rubena. Po návrate domov čítal napríklad koncom mája 1848 vyhlásenie Žiadostí slovenského národa (10. a 11. 5. 1848) medzi rodákmi vo Veličnej. Dňa 21. 6. 1848 sa oženil so Žofiou Klonkayovou, ktorá pochádzala zo zámožnej vlasteneckej rodiny z Lučivnej. Vyvrcholením národných tendencií v Bohúňovej tvorbe je Portrét Janka Francisciho ako kapitána slovenských dobrovoľníkov.

Po revolučných rokoch sa nenaplnili Bohúňove očakávania a aj vo svojej tvorbe sa od „národnej romantiky“ orientoval na komerčne úspešnejší idylický biedermeier. V jeho duchu tvoril hlavne portrétne realizácie, ktoré mu zabezpečovali živobytie. Portrétoval najbližších príbuzných a priateľov, tieto podobizne majú intímny charakter – hlavne Portrét umelcovej manželky z rokov 1848 – 1849. Po prvýkrát Bohúň znázornil svoju manželku na akvarelovom portréte, kde je zobrazená sediac s gitarou, obklopená kvetmi. Na portréte zachytil veľmi intímnu „domácu“ podobu Žofie ako mladej ženy. Naďalej maľoval aj portréty slovenských národovcov, porevolučné pomery mu však nedovolili realizovať ich vo veľkorysejšej podobe a väčšom formáte. Na jeseň 1865 sa maliar presťahoval do Poľska, kde sa usadil v Lipníku, na predmestí priemyselného mesta Biała (dnes Bielsko-Biała). Dňa 20. 5. 1879 podľahol zápalu pľúc.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Katarína Beňová


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov