Prednáška (KF 00-15): Modrý Merkúr (1851) - typológia, poštové použitie a popis kvality

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré poriada KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika)

06. 05. 2021

Poštová známka:
Tragédia v Černovej 1907

Tragédia v Černovej 1907
Deň vydania: 24. 10. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2100000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 90. výročia tragédie v Černovej 1907


Textový motív: 27. 10. 1909 ČERNOVÁ

Obrazový motív: Symbolická kresba (nárek ženy a priečelie kostola) .

Tematický popis a súvislosti:

Najstaršia písomná správa o Černovej pri Ružomberku pochádza pochádza z r. 1461 s názvom Csernow. Tu sa v roku 1864 narodil Andrej Hlinka, katolícky kňaz, bojovník za práva Slovákov. Od roku 1905 bol farárom v Ružomberku, bol hlavným tvorcom a realizátorom myšlienky postavenia katolíckeho kostola v Černovej. Kostol bol budovaný z mozoľov a darov občanov. Objekt pripravili k posväteniu 27. októbra 1907, nie však podľa vôle občanov, ktorí trvali na tom, aby kostol posvätil ich rodák Andrej Hlinka. Po krvavom svätení vyhaslo 15 životov, 18 občanov bolo uväznených, ďalších 59 hnaných pred súd. Černová vykríkla do sveta - Je tu svojbytný národ! Do dejín slovenského národa sa 27. október 1907 zapísal krvavými písmenami. Tragická udalosť v slovenských dejinách známa ako Tragédia v Černovej (tiež černovské krviprelievanie) sa odohrala v období hlbokej politickej a spoločenskej krízy a zostrených národnostných rozporov mnohonárodnostného Uhorska. Hlas utrpenia za svoje práva, proti zvôli uhorskej moci rozniesli svetom velikáni Björnstjerne Björnson a Seton Watson.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov