Medzinárodná písomná a on-line filatelistická aukcia ALBUM (Michal Zika)

Pozvanie na medzinárodnú písomnú a on-line filatelistickú aukciu ALBUM (Michal Zika) s on-line licitovaním cez LiveBid.cz

01. 06. 2020

Poštová známka:
Technické pamiatky: Konská železnica z Bratislavy do Trnavy

Technické pamiatky: Konská železnica z Bratislavy do Trnavy
Deň vydania: 15. 10. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 33 x 33 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 35
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1246000

Poštová známka z emisného radu Technické pamiatky venovaná Konskej železnici z Bratislavy do Trnavy.


Textový motív: 1840 / 1872 / KONSKÁ ŽELEZNICA Z BRATISLAVY DO TRNAVY

Obrazový motív: Konský záprah so železničným vagónom, budovy staníc konskej železnice v Bratislave a Trnave.

Autor výtvarného návrhu známky: Doc.akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky: Doc.akad. mal. Martin Činovský ArtD.


Tematický popis a súvislosti:

Prvá konská železnica ako predchodca súčasných železníc bola na území Slovenska postavená z Bratislavy do Trnavy a tým získala Bratislava primát v železničnej výstavbe bývalého Uhorska. Slávnostné vypravenie prvého vlaku z Bratislavy do Svätého Jura bolo 27. septembra 1840. Prvý vlak z Bratislavy ťahaný koňmi v dôsledku výstavby trate po úsekoch privítali v Trnave 1. júna 1846 po troch hodinách jazdy so 6 preprahmi koní. Zobrazená staničná budova v Bratislave je najstaršou železničnou stanicou v bývalom Uhorsku, ktorá je zachovaná v pôvodnom stave. V pozadí je na známke aj pôvodná trnavská staničná budova. Osobné vlaky boli najskôr dvojvozové, nákladné vlaky boli až päťvozové s nákladom do 6 t na vozeň. Vlak ťahali dva kone a pre dopravu bolo pripravené 55 koní. Už pri výstavbe staviteľ Hieronym prihliadal k prestavbe trate na parostrojnú železnicu, ktorá sa uskutočnila po zastavení dopravy koňmi od 10. 10. 1872 do 1. 5. 1873.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov