100. výročie uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice.

03. 05. 2024

Poštová známka:
Technické pamiatky: Lietadlo Andreja Kvasza

Technické pamiatky: Lietadlo Andreja Kvasza
Deň vydania: 15. 10. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 6 Sk
Rozmery známky: 33 x 33 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 35
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1144500

Poštová známka z emisného radu Technické pamiatky s vyobrazením lietadla Andreja Kvasza.


Textový motív: LIETADLO ANDREJA KVASZA (1993 - 1974) / KVASZ / TYP VI

Obrazový motív: Lietadlo Andreja Kvasza na zemi a vo vzduchu, postava Andreja Kvasza v leteckom úbore.

Autor výtvarného návrhu známky: Doc.akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky: Doc.akad. mal. Martin Činovský ArtD.


Tematický popis a súvislosti:

Andrej Kvasz sa narodil 21. novembra 1883 v Békešskej Čabe v rodine, ktorá sa tam za pôdou vysťahovala z malohontského Vrbovca. V Budapešti sa na priemyselnej škole vyučil za mechanika. Tam spoznal Aladára Zsélyiho, ktorý mu poskytol plány a peniaze na stavbu vlastného jednoplošníka. Prvý let vykonal už v roku 1910. V rokoch 1913 – 1914 sa zúčastnil viacerých leteckých dní po mnohých slovenských mestách, napr. Košice, Levice, Levoča, Piešťany, Prešov, Spišská Nová Ves, Trenčín… Počas vojny jeho stroje využívala na prieskumné lety rakúsko-uhorská armáda. Andrej Kvasz umrel 27. januára 1974 v Budapešti vo veku 90 rokov. Maďari si jeho pamiatku uctili pomenovaním ulice v hlavnom meste.


Autor (zdroj) popisu: www.podtatranske-noviny.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov