Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

25. 08. 2024

Postage Stamp:
Technical monuments: Horse railway from Bratislava to Trnava

Technical monuments: Horse railway from Bratislava to Trnava
Date of Issue: 15. 10. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 4 Sk
Postage stamp dimensions: 33 x 33 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 35
Stamps in set: 2
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 1246000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Technical monuments series depicting the Orava Dam.


Text motifs: 1840 / 1872 / KONSKÁ ŽELEZNICA Z BRATISLAVY DO TRNAVY

Pictorial motifs: Konský záprah so železničným vagónom, budovy staníc konskej železnice v Bratislave a Trnave.

Autor výtvarného návrhu známky: Doc.akad. mal. Martin Činovský ArtD.
Rytec známky: Doc.akad. mal. Martin Činovský ArtD.


Thematic description and context:

Prvá konská železnica ako predchodca súčasných železníc bola na území Slovenska postavená z Bratislavy do Trnavy a tým získala Bratislava primát v železničnej výstavbe bývalého Uhorska. Slávnostné vypravenie prvého vlaku z Bratislavy do Svätého Jura bolo 27. septembra 1840. Prvý vlak z Bratislavy ťahaný koňmi v dôsledku výstavby trate po úsekoch privítali v Trnave 1. júna 1846 po troch hodinách jazdy so 6 preprahmi koní. Zobrazená staničná budova v Bratislave je najstaršou železničnou stanicou v bývalom Uhorsku, ktorá je zachovaná v pôvodnom stave. V pozadí je na známke aj pôvodná trnavská staničná budova. Osobné vlaky boli najskôr dvojvozové, nákladné vlaky boli až päťvozové s nákladom do 6 t na vozeň. Vlak ťahali dva kone a pre dopravu bolo pripravené 55 koní. Už pri výstavbe staviteľ Hieronym prihliadal k prestavbe trate na parostrojnú železnicu, ktorá sa uskutočnila po zastavení dopravy koňmi od 10. 10. 1872 do 1. 5. 1873.


Author (source) of the description: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists