Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Poštová známka:
Technické pamiatky: Historická elektráreň Piešťany

Technické pamiatky: Historická elektráreň Piešťany
Deň vydania: 18. 05. 2018
Nominálna hodnota: 0,50 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Ofset
Náklad: 250000

Poštová známka z emisného radu Technické pamiatky s vyobrazením historickej elektrárne v Piešťanoch


Textový motív: ELEKTRÁRŇA / PIEŠŤANY

Obrazový motív: Budova historickej elektrárne v Piešťanoch po rekonštrukcii

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Marián Komáček

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Technické pamiatky: Historická elektráreň Piešťany (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Elektrárňa Piešťany bola postavená v roku 1906 ako obecná dieselová elektráreň a aktívne sa používala do roku 1945. Budova elektrárne bola navrhnutá ako prízemný, relatívne vysoký objekt. Jej ťažisko tvorilo strojové vybavenie. Pomerne jednoduchú výzdobu fasády tvorí režné tehlové murivo a sokel z lomového kameňa. Výzdoba z lícových tehál je najzaujímavejšia v oblasti ríms, kde sa naplno využili kompozičné možnosti tehly, vytvárajúce vzory v podobe zuborezov a rôznych výstupkov. V čase spustenia bola vybavená troma dieselovými strojmi so silou 90 koní a troma generátormi s výkonom 51 kW a jedným s výkonom 64 kW. Generátory boli určené na výrobu trojfázového striedavého prúdu 50 Hz pri výrobnom napätí 3 000 V.

Vlastníkom Elektrárne Piešťany je Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE), ktorá v roku 2008 vypísala študentskú architektonickú súťaž na nové využitie priestorov. Rekonštrukcia prebehla v období 2012 – 2014. Víťazný projekt navrhli autori Michal Ganobjak a Vladimír Hain pod vedením Doc. Ing. Evy Kráľovej, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Projekt realizoval tím architektonického štúdia ADOM. M Studio (Ing. arch. Martin Paško a Ing. arch. Zuzana Zacharová). V roku 1995 bola elektráreň pre svoj historický a architektonický význam vyhlásená za kultúrnu technickú nehnuteľnú pamiatku a je vedená v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

V súčasnosti v Elektrárni Piešťany prebiehajú rôzne programy. Ťažiskom sú interaktívne výstavy a workshopy z oblasti ekológie, energetiky a prírodných vied, ktoré sú určené študentom základných a stredných škôl. Nechýbajú programy popularizácie vedy pre širokú verejnosť či prezentácia rôznych foriem hudobného, výtvarného umenia, semináre, školiace aktivity a komentované prehliadky. Viac informácií nájdete na www.elektrarnapiestany.sk.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Blanka Berkyová


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov