Slávnostná inaugurácia poštovej známky 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie v Liptovskom Mikuláši.

01. 07. 2022

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Technické pamiatky: Historická elektráreň Piešťany

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Technické pamiatky: Historická elektráreň Piešťany
Miesto: Elektrárňa Piešťany, Staničná 51, Piešťany
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 18. 05. 2018

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Technické pamiatky: Historická elektráreň Piešťany v PiešťanochPoštová známka Technické pamiatky: Historická elektráreň Piešťany

Slovenská pošta, a.s. vás pozýva na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Technické pamiatky: Historická elektráreň Piešťany, ktorá sa uskutoční 18. mája 2018 od 16:00 v Elektrárni Piešťany.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Technické pamiatky: Historická elektráreň Piešťany v Piešťanoch


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov