The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Postage Stamp:
Technical monuments: Historical Power Plant Piešťany

Technical monuments: Historical Power Plant Piešťany
Date of Issue: 18. 05. 2018
Face value: 0,50 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o. in cooperation with the Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s.
Printing technique: Offset
Amount printed: 250000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Technical monuments series depicting the Historical Power Plant in Piešťany.


Text motifs: ELEKTRÁRŇA / PIEŠŤANY

Pictorial motifs: Budova historickej elektrárne v Piešťanoch po rekonštrukcii

Postage stamp artwork: akad. mal. Marián Komáček

Original artwork(s):

Postage Stamp Technical monuments: Historical Power Plant Piešťany (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Elektrárňa Piešťany bola postavená v roku 1906 ako obecná dieselová elektráreň a aktívne sa používala do roku 1945. Budova elektrárne bola navrhnutá ako prízemný, relatívne vysoký objekt. Jej ťažisko tvorilo strojové vybavenie. Pomerne jednoduchú výzdobu fasády tvorí režné tehlové murivo a sokel z lomového kameňa. Výzdoba z lícových tehál je najzaujímavejšia v oblasti ríms, kde sa naplno využili kompozičné možnosti tehly, vytvárajúce vzory v podobe zuborezov a rôznych výstupkov. V čase spustenia bola vybavená troma dieselovými strojmi so silou 90 koní a troma generátormi s výkonom 51 kW a jedným s výkonom 64 kW. Generátory boli určené na výrobu trojfázového striedavého prúdu 50 Hz pri výrobnom napätí 3 000 V.

Vlastníkom Elektrárne Piešťany je Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE), ktorá v roku 2008 vypísala študentskú architektonickú súťaž na nové využitie priestorov. Rekonštrukcia prebehla v období 2012 – 2014. Víťazný projekt navrhli autori Michal Ganobjak a Vladimír Hain pod vedením Doc. Ing. Evy Kráľovej, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Projekt realizoval tím architektonického štúdia ADOM. M Studio (Ing. arch. Martin Paško a Ing. arch. Zuzana Zacharová). V roku 1995 bola elektráreň pre svoj historický a architektonický význam vyhlásená za kultúrnu technickú nehnuteľnú pamiatku a je vedená v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

V súčasnosti v Elektrárni Piešťany prebiehajú rôzne programy. Ťažiskom sú interaktívne výstavy a workshopy z oblasti ekológie, energetiky a prírodných vied, ktoré sú určené študentom základných a stredných škôl. Nechýbajú programy popularizácie vedy pre širokú verejnosť či prezentácia rôznych foriem hudobného, výtvarného umenia, semináre, školiace aktivity a komentované prehliadky. Viac informácií nájdete na www.elektrarnapiestany.sk.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Blanka Berkyová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists