Online stretnutie členov klubu FilaNotes - č. 4/2024

Pozvanie na online stretnutie Klubu FilaNotes - Virtuálneho vzdelávacieho klubu filatelistov a filokartistov cez internet.

22. 04. 2024

Filatelistické výstavy:
Svetová výstava poštových známok PRAGA 2018

Svetová výstava poštových známok PRAGA 2018
Miesto: Kongresový hotel Clarion, Freyova 33, Praha 9 (Česká republika)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 15. 08. 2018 - 18. 08. 2018

Informácie o svetovej výstave poštových známok PRAGA 2018 v PraheSvetová výstava poštových známok PRAGA 2018


Svetová výstava poštových známok


PRAGA 2018


(svetová výstava s patronátom FIP)


Svetová výstava poštových známok PRAGA 2018

PRAGA 2018 sa blíži....
necelé dva mesiace nás delia od najbližšej (časovo i geograficky) svetovej výstavy, poriadanej pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky, vydania prvých čs. známok – Hradčian - i ďalších „osmičkových“ výročí. Kongresový hotel Clarion (dostupný zo stanice metra Vysočanská) bude hostiť exponáty tradičnej filatelie, poštovej histórie, modernej filatelie, otvorenej triedy, fiškálnej filatelie a literatúry z takmer 70 krajín celého sveta. Špecializované expozície budú umiestnené v Poštovom múzeu, hoteli Olympik Tristar a v Múzeu A. Muchu. Slovenské farby bude na výstave hájiť šesť exponátov, z toho jeden v mimosúťažnom oddelení ako pozvaný exponát. Príležitosť na doplnenie zbierok či stretnutie s priateľmi poskytne počas trvania výstavy filatelistický veľtrh EXPO v hoteli Olympik . Podrobnejšie informácie o výstave, jej sprievodnom programe, vrátane oboch vydaných bulletinov, možno nájsť na webovej stránke www.praga2018.cz


Národný komisár


Národný komisár ZSF na filatelistickú výstavu PRAGA 2018: Miroslav Barchratý

emailová adresa: tecons77@gmail.com


Základné informácie


  • Miesto konania: Kongresový hotel Clarion v Prahe
  • Termín: 15. – 18. augusta 2018
  • Kapacita: 1500 výstavných plôch – asi 300 exponátov
  • Výstavné triedy: 1) Tradičná filatelia, 2) Poštová história, 3) Filatelistická literatúra, 4) Jednorámové exponáty, 5) Moderná filatelia, 6) Otvorená filatelia a novo doplnená trieda Fiškálnej filatelie
  • Usporiadateľ výstavy: Spolok Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018, ktorého členom je Svaz českých filatelistů.

Dôležité termíny


  • 31. 10. 2017 - Zaslanie prihlášok exponátov súčasne s titulným listom, plánom exponátu a synopsami exponátu v jednom z jazykov FIP národnému komisárovi.
  • 15. 11. 2017 - Prihlášky exponátov súčasne s titulným listom, plánom exponátu a synopsami exponátu v jednom z jazykov FIP budú odovzdané prostredníctvom národných komisárov generálnemu komisárovi. (IREX 8.3)
  • 20. 2. 2018 – Oznámenie o prijatí či neprijatí exponátu, spolu s počtom pridelených rámov. (IREX 8.5)
  • 15. 4. 2018 – Národní komisári vyberú výstavné poplatky od vystavovateľov a odošlú ich Organizačnému výboru. (IREX 8.6)
  • 15. 8. 2018 – Zahájenie výstavy PRAGA 2018

Kontakty a informácie


Kontakty pre získanie ďalších informácií o výstave: Svetová výstava poštových známok PRAGA 2018 - Kontakty


Výstavné propozície (IREX)


Výstavné propozície svetovej výstavy poštových známok PRAGA 2018 v češtine:
PDF dokument Výstavné propozície svetovej výstavy poštových známok PRAGA 2018


Ďalšie informácie o výstave nájdete na internetovej stránke výstavy: Svetová výstava poštových známok PRAGA 2018.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov