Terchovská muzika (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)

02. 10. 2023

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Pozvanie vystavovateľov na SVETOVÚ VÝSTAVU POŠTOVÝCH ZNÁMOK PRAGA 2018

Pozvanie vystavovateľov na SVETOVÚ VÝSTAVU POŠTOVÝCH ZNÁMOK PRAGA 2018
Autor: Miroslav Bachratý
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 25. 09. 2017 23:04
Aktualizované: 26. 09. 2017 23:04

Pozvanie vystavovateľov zúčastniť sa svojimi filatelistickými exponátmi na SVETOVEJ VÝSTAVY POŠTOVÝCH ZNÁMOK PRAGA 2018 v Prahe.


Svetová výstava poštových známok PRAGA 2018


Svetová výstava poštových známok


PRAGA 2018


(svetová výstava s patronátom FIP)


K najvýznamnejším filatelistickým podujatiam v roku 2018 bude nepochybne patriť pripravovaná špecializovaná svetová filatelistická výstava PRAGA 2018, venovaná významným historickým i filatelistickým výročiam. Aj keď termín jej konania (august 2018) je ešte zdanlivo ďaleko, pre vystavovateľov, ktorí sa na nej hodlajú zúčastniť, je už teraz najvyšší čas na zváženie podania prihlášky. Na výstave budú zriadené výstavné triedy tradičnej filatelie, poštovej histórie, filatelistickej literatúry, jednorámové exponáty, moderná filatelia, otvorená trieda a fiškálne ceniny. Podmienky účasti, kvalifikačné požiadavky, spôsob podania prihlášok a všetky ostatné informácie, dôležité pre potenciálnych vystavovateľov, možno nájsť na webovej stránke:

PRAGA 2018 VÝSTAVNÍ PROPOZICE (IREX)

Riadne vyplnené a podpísané prihlášky (v 4 vyhotoveniach) spolu s požadovanými dokladmi musia byť doručené národnému komisárovi (Miroslav Bachratý, Bazovského 18, 84101 Bratislava) najneskôr do 31. 10. 2017.

Podrobné informácie o výstave PRAGA možno nájsť na webovej stránke: Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018.


Autor: Miroslav Bachratý

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov