XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Invitation of exhibitors to participate at the WORLD STAMP EXHIBITION PRAGA 2018

Invitation of exhibitors to participate at the WORLD STAMP EXHIBITION PRAGA 2018
Author: Miroslav Bachratý
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 25. 09. 2017 23:04
Updated: 26. 09. 2017 23:04

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation of exhibitors to participate by their philatelic exhibits at the World Stamp Exhibition PRAGA 2018 in Prague.


Svetová výstava poštových známok PRAGA 2018


Svetová výstava poštových známok


PRAGA 2018


(svetová výstava s patronátom FIP)


K najvýznamnejším filatelistickým podujatiam v roku 2018 bude nepochybne patriť pripravovaná špecializovaná svetová filatelistická výstava PRAGA 2018, venovaná významným historickým i filatelistickým výročiam. Aj keď termín jej konania (august 2018) je ešte zdanlivo ďaleko, pre vystavovateľov, ktorí sa na nej hodlajú zúčastniť, je už teraz najvyšší čas na zváženie podania prihlášky. Na výstave budú zriadené výstavné triedy tradičnej filatelie, poštovej histórie, filatelistickej literatúry, jednorámové exponáty, moderná filatelia, otvorená trieda a fiškálne ceniny. Podmienky účasti, kvalifikačné požiadavky, spôsob podania prihlášok a všetky ostatné informácie, dôležité pre potenciálnych vystavovateľov, možno nájsť na webovej stránke:

PRAGA 2018 VÝSTAVNÍ PROPOZICE (IREX)

Riadne vyplnené a podpísané prihlášky (v 4 vyhotoveniach) spolu s požadovanými dokladmi musia byť doručené národnému komisárovi (Miroslav Bachratý, Bazovského 18, 84101 Bratislava) najneskôr do 31. 10. 2017.

Podrobné informácie o výstave PRAGA možno nájsť na webovej stránke: Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018.


Author: Miroslav Bachratý

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists