Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Poštová známka:
Svätý Ján Nepomucký (spoločné vydanie s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko)

Svätý Ján Nepomucký (spoločné vydanie s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko)
Deň vydania: 11. 03. 1993
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk (bez uvedenia symbolu meny)
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2500000

Poštová známka vydaná pri príležitosti 600. výročia smrti kňaza a cirkevného hodnostára a patróna českej zeme a Bavorska svätého Jána Nepomuckého ako spoločné vydanie s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko.


Textový motív: 1393 SV. JÁN NEPOMUCKÝ

Obrazový motív: Socha svätého Jána Nepomuckého vytvorená na základe kresby J. B. Matheya a skice viedenského sochára M. Rauchmullera podľa dreveného modelu J. Brokofa, odliata bola J. W. Heroldtom z bronzu v Norimbergu v roku 1683, v pozadí silueta Karlovho mosta cez rieku Vltavu v Prahe.

Výtvarný návrh známky: Joachim Riess

Rytina známky: Josef Herčík

Tematický popis a súvislosti:

Ján Nepomucký (1350 Pomuk pri Plzni - 20. 3. 1393 Praha ) patrí k najznámejším svätcom na území Čiech, kde ho uctievajú ako patróna zeme a ochrancu riek. Do školy chodil v Žatci a v Prahe, na univerzitu v Padove, kde v roku 1387 získal doktorát cirkevných práv. Od roku 1373 bol kazateľom v Chráme Panny Márie (Týnsky chrám na Staromestskom námestí) v Prahe a neskôr v chráme sv. Havla na Vyšehrade. Syn Karola IV. Václav mal manželku Žofiu, ktorej sa stal Ján Nepomucký spovedníkom. Podľa legendy za to, že nechcel kráľovi prezradiť obsah spovedí kráľovnej, dal ho spútaného hodiť z Karlovho mosta do Vltavy, kde sa utopil.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov