Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

25. 08. 2024

Postage Stamp:
Saint John of Nepomuk (joint issue with the Czech Republic and the Federal Republic of Germany)

Saint John of Nepomuk (joint issue with the Czech Republic and the Federal Republic of Germany)
Date of Issue: 11. 03. 1993
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 8 Sk (without giving a currency symbol)
Postage stamp dimensions: 40 x 23 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 2500000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamps issued to mark the 600th anniversary of the death of priests and ecclesiastical dignitary and the patron of Bohemia and Bavaria St. John of Nepomuk as a joint Issue with the Czech Republic and the Federal Republic of Germany.


Text motifs: 1393 SV. JÁN NEPOMUCKÝ

Pictorial motifs: Socha svätého Jána Nepomuckého vytvorená na základe kresby J. B. Matheya a skice viedenského sochára M. Rauchmullera podľa dreveného modelu J. Brokofa, odliata bola J. W. Heroldtom z bronzu v Norimbergu v roku 1683, v pozadí silueta Karlovho mosta cez rieku Vltavu v Prahe.

Postage stamp artwork: Joachim Riess

Postage stamp engraving: Josef Herčík

Thematic description and context:

Ján Nepomucký (1350 Pomuk pri Plzni - 20. 3. 1393 Praha ) patrí k najznámejším svätcom na území Čiech, kde ho uctievajú ako patróna zeme a ochrancu riek. Do školy chodil v Žatci a v Prahe, na univerzitu v Padove, kde v roku 1387 získal doktorát cirkevných práv. Od roku 1373 bol kazateľom v Chráme Panny Márie (Týnsky chrám na Staromestskom námestí) v Prahe a neskôr v chráme sv. Havla na Vyšehrade. Syn Karola IV. Václav mal manželku Žofiu, ktorej sa stal Ján Nepomucký spovedníkom. Podľa legendy za to, že nechcel kráľovi prezradiť obsah spovedí kráľovnej, dal ho spútaného hodiť z Karlovho mosta do Vltavy, kde sa utopil.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists