Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Príležitostná pečiatka:
Svätorečenie Jána Pavla II. (Košice)

Svätorečenie Jána Pavla II. (Košice)
Deň používania: 28. 04. 2014
Koniec platnosti: 28. 04. 2014
 
Pošta: KOŠICE 1
Farba: čierna

Príležitostná pečiatka používaná v Košiciach pri príležitosti svätorečenia Jána Pavla II.


Textový motív: SVÄTOREČENIE JÁNA PAVLA II.

Obrazový motív: Pápežský erb a dve hviezdičky.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov