Harček Zelené Tokio 1964

Štúdium vzácneho prvého číslovaného hárčeku Sovietskeho zväzu (ZSSR) nazývaného medzi zberateľmi ZELENÉ TOKIO.

19. 01. 2020

Celinová obálka s prítlačou:
Svätorečenie Jána Pavla II.

Deň vydania: 25. 04. 2014
Nominálna hodnota: 0,45 €
Náklad: 2000

Celinová obálka Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej s vylepenou známkou Kultúrne dedičstvo Slovenska: Rotunda sv. Margity v Šiveticiach s prítlačou k Svätorečeniu Jána Pavla II.


Textový motív: SVÄTOREČENIE JÁNA PAVLA II. / 27. 4. 2014

Obrazový motív: Portrét modliaceho sa pápeža Jána Pavla II., sediaceho pred baldachýnom v bazilike sv. Petra v Ríme.

Výtvarný návrh prítlače: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov