Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné príspevky

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné príspevky, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

11. 07. 2024

Príležitostná pečiatka:
Svätorečenie Jána Pavla II. (Nitra)

Svätorečenie Jána Pavla II. (Nitra)
Deň používania: 28. 04. 2014
Koniec platnosti: 28. 04. 2014
 
Pošta: NITRA 1

Príležitostná pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti svätorečenia Jána Pavla II.


Textový motív: SVÄTOREČENIE JÁNA PAVLA II.

Obrazový motív: Pápež Ján Pavol II.

Výtvarný návrh pečiatky: Ján Vallo

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov