Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2024/1 (121)

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

01. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
Svätorečenie Jána Pavla II. (Banská Bystrica)

Svätorečenie Jána Pavla II. (Banská Bystrica)
Deň používania: 28. 04. 2014
Koniec platnosti: 28. 04. 2014
 
Pošta: BANSKÁ BYSTRICA 1
Farba: čierna

Príležitostná pečiatka používaná v Banskej Bystrici pri príležitosti svätorečenia Jána Pavla II.


Textový motív: SVÄTOREČENIE / JÁNA PAVLA II.

Obrazový motív: Holubica a dve hviezdičky.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov