Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Odborné podujatia:
Stretnutie Slovenskej spoločnosti zberateľov známkových území (SSZZÚ) - ASFE Slovakia

Stretnutie Slovenskej spoločnosti zberateľov známkových území (SSZZÚ) - ASFE Slovakia
Miesto: areál Incheba Expo, Viedenská cesta, Bratislava
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 07. 06. 2014

Stretnutie Slovenskej spoločnosti zberateľov známkových území (SSZZÚ) - ASFE Slovakia pri príležitosti konania Bratislavských zberateľských dní 2014.


Čas konania: 14:00 - 15:00


Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území (SSZZÚ) - ASFE Slovakia

Slovenská spoločnosť zberateľov známkových krajín (SSZZÚ) - ASFE Slovakiapozýva zberateľov známkových území (zemí, krajín) na tradičné stretnutie pri príležitosti konania Bratislavských zberateľských dní 2014, ktoré sa uskutoční

v sobotu 7. júna 2014 o 14:00 hod.v prezentačnej miestnosti vo výstavnej hale BZD 2014 v areáli Incheby v Bratislave.


Na programe bude tradične rekapitulácia činnosti od posledného stretnutia, výmenná schôdzka, poradenstvo a identifikácia prinesených známok podľa zoznamov ZZ a stretnutie s novými záujemcami o zbieranie známkových území.


Vstup voľný (vstup na BZD 2014 vyžaduje zakúpenie vstupenky), prosíme však záujemcov o predbežné avizovanie účasti do štvrtka 5. 6. 2014 na valdpete@yahoo.com za účelom rezervovania miesta a v sobotu o jeho zaujatie do 14:00 hod.


Viac informácií o náplni činnosti a aktivitách Slovenskej spoločnosti zberateľov známkových krajín (SSZZÚ ) - ASFE Slovakia nájdete v sekcii Známkové územia (ZZ) a na stránke ASFE Slovakia - Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území (SSZZÚ). V prípade vášho záujmu o zbieranie známkových území vás radi privítame medzi nami. Stačí vyplniť a odoslať prihlášku za člena SSZZÚ - ASFE Slovakia.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov