Vydanie Monografie známok Slovenska 1939 až 1945

Informácia o vydaní dlho očakávanej dvojdielnej monografie Ondrej Földes: Monografia známok Slovenska 1939 až 1945 a o možnosti jej objednania.

26. 01. 2023

Odborné podujatia:
Stretnutie Slovenskej spoločnosti zberateľov známkových území (SSZZÚ) - ASFE Slovakia

Stretnutie Slovenskej spoločnosti zberateľov známkových území (SSZZÚ) - ASFE Slovakia
Miesto: areál Incheba Expo, Viedenská cesta, Bratislava
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 07. 06. 2014

Stretnutie Slovenskej spoločnosti zberateľov známkových území (SSZZÚ) - ASFE Slovakia pri príležitosti konania Bratislavských zberateľských dní 2014.


Čas konania: 14:00 - 15:00


Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území (SSZZÚ) - ASFE Slovakia

Slovenská spoločnosť zberateľov známkových krajín (SSZZÚ) - ASFE Slovakiapozýva zberateľov známkových území (zemí, krajín) na tradičné stretnutie pri príležitosti konania Bratislavských zberateľských dní 2014, ktoré sa uskutoční

v sobotu 7. júna 2014 o 14:00 hod.v prezentačnej miestnosti vo výstavnej hale BZD 2014 v areáli Incheby v Bratislave.


Na programe bude tradične rekapitulácia činnosti od posledného stretnutia, výmenná schôdzka, poradenstvo a identifikácia prinesených známok podľa zoznamov ZZ a stretnutie s novými záujemcami o zbieranie známkových území.


Vstup voľný (vstup na BZD 2014 vyžaduje zakúpenie vstupenky), prosíme však záujemcov o predbežné avizovanie účasti do štvrtka 5. 6. 2014 na valdpete@yahoo.com za účelom rezervovania miesta a v sobotu o jeho zaujatie do 14:00 hod.


Viac informácií o náplni činnosti a aktivitách Slovenskej spoločnosti zberateľov známkových krajín (SSZZÚ ) - ASFE Slovakia nájdete v sekcii Známkové územia (ZZ) a na stránke ASFE Slovakia - Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území (SSZZÚ). V prípade vášho záujmu o zbieranie známkových území vás radi privítame medzi nami. Stačí vyplniť a odoslať prihlášku za člena SSZZÚ - ASFE Slovakia.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov