Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Poštová známka:
Spoločné vydanie s Kóreou: Národné kroje (Umelecký súbor Lúčnica)

Spoločné vydanie s Kóreou: Národné kroje (Umelecký súbor Lúčnica)
Deň vydania: 31. 05. 2013
 

Poštová známka Spoločné vydanie s Kóreou: Národné kroje (Umelecký súbor Lúčnica).
Deň vydania: 31. 5. 2013
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 44,1 x 30,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 3
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Kamila Štanclová
Rytec známky: akad. mal. Rudolf Cigánik
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 210 000 ks.


Hárčeková úprava:

Poštová známka Spoločné vydanie s Kóreou: Národné kroje (Umelecký súbor Lúčnica) & Epický spev Pansori (hárčeková úprava)


Pôvodné výtvarné návrhy:

Poštová známka Spoločné vydanie s Kóreou: Národné kroje (Umelecký súbor Lúčnica) (výtvarný návrh)

Poštová známka Spoločné vydanie s Kóreou: Národné kroje (Umelecký súbor Lúčnica) (výtvarný návrh)

Poštová známka Spoločné vydanie s Kóreou: Národné kroje (Umelecký súbor Lúčnica) (výtvarný návrh)


Súvisiace materiály:

Návrh kórejského tlačového listu:

Spoločné vydanie Kórea - Slovensko


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov