Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Rozhovory a spoločenská kronika:
Smutná správa z Trnavy – Janko Mička už nie je medzi nami

Smutná správa z Trnavy – Janko Mička už nie je medzi nami
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 18. 11. 2020 10:47

Veľmi smutná správa o odchode jedného z najvýznamnejších slovenských a československých filatelistov - zberateľa, publicistu a nestora slovenskej mládežníckej filatelie mgr. Jána Mičku

Dňa 5. novembra 2020 po 15 rokoch boja s ťažkou chorobou nás vo veku 77 rokov (*28. 2. 1943) opustil a odišiel do filatelistického neba zberateľ, publicista, vedúci krúžkov mladých filatelistov a jeden z pilierov slovenskej mládežníckej filatelie mgr. Jána Mička.

mgr. Ján Mička
mgr. Ján Mička

Ako pedagogický pracovník viedol úspešný krúžok mladých filatelistov, je spoluautorom knihy pre mládež Ako začať zbierať známky, bol predsedom Komisie mládeže ZKF ZsR ZSF, predsedom Komisie mládeže ZSF, zakladateľom klubu filatelistov TIRNAVIA a jeho predsedom, organizátor filatelistického života v Trnave a okolí. A tiež plodným dopisovateľom do filatelistických časopisov a webových stránok ZSF a SČF. je spoluautorom knihy pre mládež Ako začať zbierať známky

Mgr. Jánovi Mičkovi bol za jeho prácu v ZSF udelený zlatý Čestný odznak ZSF, Cena ZSF za rok 2010 a Pocta ministra MDV SR v roku 2014 za mládežnícku filateliu.

Posledné zbohom sme "nášmu Jankovi" dali na zádušnej rozlúčke v pondelok 9. novembra 2020 na Novom cintoríne v Trnave. Veríme, že zostane navždy v našich srdciach i mysliach a jeho práca pre filateliu zostane dlho živá.

Česť jeho pamiatke!


Na záver dovoľte niekoľko obrazových spomienok na slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojeného s odovzdávaním ocenení Mesta Trnavy významným trnavským osobnostiam za rok 2013:

Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta

Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta

Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov