Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 3/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

29. 12. 2023

Interviews and social news:
Sad news from Trnava - Janko Mička is no longer with us

Sad news from Trnava - Janko Mička is no longer with us
Author: Vojtech Jankovič
Published: 18. 11. 2020 10:47

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Very sad news about the passing away of one of the most important Slovak and Czechoslovak philatelists - collector, publicist and the nestor of Slovak youth philately mgr. Ján Mička

Dňa 5. novembra 2020 po 15 rokoch boja s ťažkou chorobou nás vo veku 77 rokov (*28. 2. 1943) opustil a odišiel do filatelistického neba zberateľ, publicista, vedúci krúžkov mladých filatelistov a jeden z pilierov slovenskej mládežníckej filatelie mgr. Jána Mička.

mgr. Ján Mička
mgr. Ján Mička

Ako pedagogický pracovník viedol úspešný krúžok mladých filatelistov, je spoluautorom knihy pre mládež Ako začať zbierať známky, bol predsedom Komisie mládeže ZKF ZsR ZSF, predsedom Komisie mládeže ZSF, zakladateľom klubu filatelistov TIRNAVIA a jeho predsedom, organizátor filatelistického života v Trnave a okolí. A tiež plodným dopisovateľom do filatelistických časopisov a webových stránok ZSF a SČF. je spoluautorom knihy pre mládež Ako začať zbierať známky

Mgr. Jánovi Mičkovi bol za jeho prácu v ZSF udelený zlatý Čestný odznak ZSF, Cena ZSF za rok 2010 a Pocta ministra MDV SR v roku 2014 za mládežnícku filateliu.

Posledné zbohom sme "nášmu Jankovi" dali na zádušnej rozlúčke v pondelok 9. novembra 2020 na Novom cintoríne v Trnave. Veríme, že zostane navždy v našich srdciach i mysliach a jeho práca pre filateliu zostane dlho živá.

Česť jeho pamiatke!


Na záver dovoľte niekoľko obrazových spomienok na slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojeného s odovzdávaním ocenení Mesta Trnavy významným trnavským osobnostiam za rok 2013:

Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta

Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta

Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists