Trnava personalities receive citizens awards - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk We know the most beautiful stamps of the world in 2018!

Trnava personalities receive citizens awards

Trnava personalities receive citizens awards

Trnava personalities receive citizens awards


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Trnava personalities receive citizens awards   Informácia o udeľovaní ocenení Mesta Trnavy významným trnavským osobnostiam za rok 2013, kde medzi ocenenými je aj dlhoročný filatelista, publicista a zväzový funkcionár Mgr. Ján Mička.
 


Základné informácie:
  • Článok/oznam/správa/reportáž: Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta
  • Anotácia: 2. marca o 16. hodine v sále Marianum na Hollého ulici v Trnave sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenení Mesta Trnavy významným trnavským osobnostiam za rok 2013.
  • Autor: ?
  • Dátum: 28. februára 2014
  • Zdroj: www.trnava.sk a Facebook - Ján Mička


Citát z uvedeného článku:

Ján Mička

"Učiteľ matematiky a fyziky, neskôr školský inšpektor Ján Mička sa narodil 28. 2. 1943 v Trnave. Pracoval ako predseda Komisie mládeže zväzu slovenských filatelistov, pričom organizoval súťaže detí a žiakov základných škôl v oblasti filatelistických vedomostí a zručností a vo filatelistickej olympiáde, v ktorých jeho zverenci dosahovali popredné umiestnenia. Ako zakladajúci člen a predseda Klubu filatelistov Tirnavia presadzoval v jeho činnosti propagáciu mesta na poštových lístkoch, na príležitostných poštových pečiatkach zobrazovaním historických osobností Trnavy a významných udalostí z dejín mesta – 150. výročie konskej železnice Bratislava – Trnava, spoločné vydanie s Chorvátskom kardinál J. Haulík, organizačne spolupracoval s niektorými inštitúciami v meste Trnava na inauguráciách uvedených i ďalších známok ako J. Sambucus, busta Sv. Jána Krstiteľa sochára J. Koniarka, 250. výročie narodenia A. Bernoláka, blahorečenie sestry Zdenky Schelingovej, Kardinál Alexander Rudnay a mnohých ďalších.

Na začiatky svojho snaženia spropagovať prostredníctvom filatelie naše mesto spomínal pred rokom aj na stránkach Noviniek z radnice v rozhovore s Martinom Jurčom: „Patril som k tej skupine zberateľov, ktorí neboli spokojní len s bežnými aktivitami klubu okolo zbierania a ukladania známok. Chceli sme využiť to, že naša Trnava má veľa významných osobností a bola miestom dôležitých historických udalostí. Chceli sme tieto významne fakty dostať na poštové známky, poštové pečiatky alebo celiny...“

Okrem toho Ján Mička aj publikuje vo filatelistickej tlači a na web portáloch s filatelistickým zameraním, je spoluautorom knihy pre mládež Ako začať zbierať známky a prispieva aj do Noviniek z radnice.


Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta


Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta


Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta


Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta


Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta


Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mestaPost a comment

Author: Vojtech Jankovič (fotografie Facebook Jána Mičku)
Source: www.trnava.sk
Published: 08. 03. 2014 01:00
 
Trnava personalities receive citizens awards

Trnava personalities receive citizens awards
Trnava personalities receive citizens awards
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Veľmi málo firiem uspeje na základe znižovania ceny. Lepšie je súťažiť na základe ponúkanej hodnoty.

(Chris Guillebeau)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk