Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Interviews and social news:
Trnava personalities receive citizens awards

Trnava personalities receive citizens awards
Author: Vojtech Jankovič (fotografie Facebook Jána Mičku)
Source: www.trnava.sk
Published: 08. 03. 2014 01:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o udeľovaní ocenení Mesta Trnavy významným trnavským osobnostiam za rok 2013, kde medzi ocenenými je aj dlhoročný filatelista, publicista a zväzový funkcionár Mgr. Ján Mička.

Základné informácie:

  • Článok/oznam/správa/reportáž: Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta
  • Anotácia: 2. marca o 16. hodine v sále Marianum na Hollého ulici v Trnave sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenení Mesta Trnavy významným trnavským osobnostiam za rok 2013.
  • Autor: ?
  • Dátum: 28. februára 2014
  • Zdroj: www.trnava.sk a Facebook - Ján Mička


Citát z uvedeného článku:

Ján Mička

"Učiteľ matematiky a fyziky, neskôr školský inšpektor Ján Mička sa narodil 28. 2. 1943 v Trnave. Pracoval ako predseda Komisie mládeže zväzu slovenských filatelistov, pričom organizoval súťaže detí a žiakov základných škôl v oblasti filatelistických vedomostí a zručností a vo filatelistickej olympiáde, v ktorých jeho zverenci dosahovali popredné umiestnenia. Ako zakladajúci člen a predseda Klubu filatelistov Tirnavia presadzoval v jeho činnosti propagáciu mesta na poštových lístkoch, na príležitostných poštových pečiatkach zobrazovaním historických osobností Trnavy a významných udalostí z dejín mesta – 150. výročie konskej železnice Bratislava – Trnava, spoločné vydanie s Chorvátskom kardinál J. Haulík, organizačne spolupracoval s niektorými inštitúciami v meste Trnava na inauguráciách uvedených i ďalších známok ako J. Sambucus, busta Sv. Jána Krstiteľa sochára J. Koniarka, 250. výročie narodenia A. Bernoláka, blahorečenie sestry Zdenky Schelingovej, Kardinál Alexander Rudnay a mnohých ďalších.

Na začiatky svojho snaženia spropagovať prostredníctvom filatelie naše mesto spomínal pred rokom aj na stránkach Noviniek z radnice v rozhovore s Martinom Jurčom: „Patril som k tej skupine zberateľov, ktorí neboli spokojní len s bežnými aktivitami klubu okolo zbierania a ukladania známok. Chceli sme využiť to, že naša Trnava má veľa významných osobností a bola miestom dôležitých historických udalostí. Chceli sme tieto významne fakty dostať na poštové známky, poštové pečiatky alebo celiny...“

Okrem toho Ján Mička aj publikuje vo filatelistickej tlači a na web portáloch s filatelistickým zameraním, je spoluautorom knihy pre mládež Ako začať zbierať známky a prispieva aj do Noviniek z radnice.


Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta


Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta


Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta


Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta


Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta


Trnavské osobnosti prevezmú ocenenia mesta


Author: Vojtech Jankovič (fotografie Facebook Jána Mičku)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists