Pocta pre kaštieľ v Partizánskom: Zvečnili ho na originálnej poštovej známke

Reportáž zo slávnostnej inaugurácie poštovej známky Krásy našej vlasti - Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

23. 09. 2020

Poštový lístok s prítlačou:
SLOVOLYMPFILA 2008 - Deň slovenských olympionikov

SLOVOLYMPFILA 2008 - Deň slovenských olympionikov
Deň vydania: 04. 06. 2008
Nominálna hodnota: T2 50g 

Poštový lístok Pozdišovská keramika s prítlačou k Dňu slovenských olympionikov na výstave SLOVOLYMPFILA 2008


Textový motív: DEŇ SLOVENSKÝCH OLYMPIONIKOV / Zlatí slovenskí olympionici - Soul 1988 / M. Mečír / J. Pribilinec / SLOVOLYMPFILA 4. 6. 2008

Obrazový motív: Miloslav Mečír, Jozef Pribilinec.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov