Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Príležitostná pečiatka:
SLOVOLYMPFILA 2008 - Deň slovenských olympionikov (M. Mečíř, J. Pribilinec)

SLOVOLYMPFILA 2008 - Deň slovenských olympionikov (M. Mečíř, J. Pribilinec)
Deň používania: 04. 06. 2008
 
Pošta: BRATISLAVA 5
Farba: modrá

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti Dňa slovenských olympionikov na výstave SLOVOLYMPFILA 2008


Textový motív: SLOVOLYMPFILA - DEŇ SLOVENSKÝCH OLYMPIONIKOV / ZLATí MEDAILISTI Z OH SOUL 1988 / M. MEČÍR / J. PRIBILINEC

Obrazový motív: Portréty Miloslava Mečířa a Jozefa Pribilinca.

Autor: Ivan Schurmann


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov