Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Výstavy a exponáty:
Slovenskí vystavovatelia na výstave Glogow 2011

Slovenskí vystavovatelia na výstave Glogow 2011
Autor: Alexander Urminský (člen poroty Glogow 2011)
Publikované: 07. 06. 2011 19:35

Správa o slovenskej účasti na medzinárodnej filatelistickej výstave GLOGOW 2011 v Poľsku.


Na poľské pomery malé mesto Glogow (70 tis. o.) s bohatou históriou, usporiadalo už tretí rok v rade filatelistickú výstavu (2. – 4. júna 2011), na ktorú pozvalo všetkých svojich susedov, teda aj vystavovateľov ZSF. Osvedčený organizačný výbor na čele s neúnavným Adamom Kestoviczom zorganizoval výstavu II. stupňa na veľmi slušnej úrovni. V ôsmich súťažných triedach bolo 79 exponátov na vyše 300 výstavných plochách. Osem zúčastnených krajín vrátane usporiadateľa malo na výstave rôzne zastúpenie, pričom dominantné mala krajina usporiadateľa.


Výstava GLOGOW 2011
 
Výstava GLOGOW 2011
 
Oficiálne otvorenie výstavy Glogow 2011 za účasti predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka.
 

V triede tradičnej filatelie bolo 10 exponátov (ZSF 1, SČF 4*), v PH 14 (3/2), 1 exponát celín a 3 exponáty aerofilatelie (1/0). Najviac, 19 bolo tematických exponátov (1/0). kde Česi absentovali. Mládežníckych bolo 10 (0/1), kde sme absentovali zase my, a jediný český zabodoval na PZ. V triede JRE bolo exponátov 5 (0/1), kde exponát V. Münzbergera o najstarších perfínoch na rakúskych známkach bol najlepší v triede (PZ/80 b.). V triede literatúry, ktorú sme neobsadili, najvyššie ocenenie získali exponáty SČF (2 x Z) za katalógy známok Česko-Slovenska a ČR. Súťažných exponátov členov ZSF bolo 6, čím sme sa zaradili na 4 miesto zo zúčastnených krajín, za Poľsko, Česko a Litvu.


Výstava GLOGOW 2011
 
Pohľad na výstavné priestory výstavy Glogow 2011.
 

Veľkú cenu výstavy 11 členná porota, ktorej predsedal Andrzej Skorek, udelila nemeckému exponátu Otta Gieselbrechta „Poľské poštové známky 1944 – 1947“, ktorý získal bezkokurenčných 94 bodov a VZ. V tradičnej triede sa umiestnil dobre aj exponát J. Píšu, ktorý za exponát perfinov na česko-slovenských známkach získal 77 bodov a PZ. V triede PH boli udelené 4 zlaté medaile. Najviac bodov (89) získal exponát Ryszarda Zienkiewicza „Poštové známky Starogradu do r. 1920“. Náš Ladislav Fekete za exponát s tematickým názvom (!) „Na modrých vlnách“ dosiahol 85 bodov a Z. V tejto triede sme mali ešte dva exponáty. František Divok za perspektívny exponát „Poštovníctvo na Spiši“ získal 80 bodov a VPZ a V. Mrva za „Poštovníctvo okresu Galanta“ 67 bodov a S. Ladislav Fekete v triede aerofilatelie dominoval! za exponát, ktorého názov tiež hovoril o niečom inom (!)* „Medzi nebom a zemou“ získal 86 bodov a Z a získal cenu za víťazstvo v triede. V najpočetnejšej námetovej triede boli udelené 4 medaily Z a 3 PZ. Cenu triedy za 88 bodov získal domáci exponát Henryka Poleča o ľahkej atletike. Exponát nášho O. Pisztona „Kôň v ozbrojených silách“ získal za 66 bodov S a podľa mňa mal na viac. Veľmi pekné a dobré exponáty sa vyskytovali aj v triede mládeže, kde boli udelené 3 PZ, pričom s najväčším počtom 77 bodov triedu mládeže „vyhral“ exponát „História pošty Varšava do r. 1945“ A. Warszavského (..aká to symbolika?). V nesúťažných triedach, kde som v kategórii porotcov vystavoval aj ja (A. U.) v OC exponát Mlyny, bolo spolu 6 exponátov, vrátane exponátu L. Brendla z ČR.


Výstava GLOGOW 2011
 
Výstava GLOGOW 2011
 
Práca výstavnej poroty výstavy Glogow 2011 za účasti porotcu ZSF Alexandra Urminského
 

Bilancia výsledkov členov ZSF (2 x Z, 1 x VPZ, 1 x PZ a 2 x S) nie je zlá. Čo sa na exponátoch porotcom páčilo a čo nie, nájdu na hodnotiacich listoch vzadu. Myslím si, že sú to upozornenia na chyby či rady vecné, nie účelové. Treba sa nad nimi zamyslieť a doporučenia pretransponovať do exponátov. Niekde sú to maličkosti (názov!, úprava, adjustácia), inde zásadnejšie veci ako plán a jeho sledovanie, tarify a tarifné obdobia, u námetových exponátov zase poznanie problematiky zvolenej témy. Pre objektívnosť tejto informácie musím povedať, že predseda poroty ma tentokrát na moje prekvapenie zaradil do skupiny pre exponáty PH. Neprotestoval som, lebo videl som, že jej vedúcim je Ryszard Gottlieb, ktorého som spoznal na Glogowe 2010 a tiež preto, že v tejto triede sme mali polovicu slovenských exponátov. O ostatných aspektoch výstavy v Glogowe určite bude informovať národný komisár, alebo čestný hosť výstavy, predseda ZSF. Žiada sa mi iba dodať, alebo vyzvať našich členov: „Vystavujte, vystavujte, vystavujte! Čas Vám ukáže, že Vaše rozhodnutie bolo správne.“


Výstava GLOGOW 2011
 
Pracovné a neformálne diskusie v kuloároch výstavy Glogow 2011 prebiehali aj za účasti predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka a porotcu ZSF Alexandra Urminského.
 

*(ZSF/SČF)
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov