Slovaciká - slovenskí autori - Igor Piačka

Slovaciká - slovenskí autori - Igor Piačka
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 02. 04. 2015 13:19

Prehľad slovacík - poštových známok a iných filatelistických materiálov iných krajín, na tvorbe ktorých sa podieľal maliar a grafik Igor Piačka (zoradené abecedne podľa slovenských názvov krajín vydania).


Igor Piačka (akad. mal. Igor Piačka)


(* 1962, Třebíč)

Slovenský maliar a grafik.


Rakúsko (ӦSTERREICH)


2009 - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum (Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom)


Výtvarný návrh dvoch známok v hárčekovej úprave

Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum - Igor Piačka - Martin Činovský
Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum - Igor Piačka - Martin Činovský


Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum - Igor Piačka - Martin Činovský
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov