Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2023/4 (120)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

09. 12. 2023

Slovaciká - slovenskí autori - Igor Benca

Slovaciká - slovenskí autori - Igor Benca
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 07. 04. 2015 20:41

Prehľad slovacík - poštových známok a iných filatelistických materiálov iných krajín, na tvorbe ktorých sa podieľal maliar Igor Benca (zoradené abecedne podľa slovenských názvov krajín vydania).


Igor Benca (akad. mal. Igor Benca)


(* 11. október 1958, Topoľčany)

Slovenský maliar a vysokoškolský pedagóg. Vo výtvarnej činnosti sa venuje grafickej tvorbe, maľbe, knižnej ilustrácii, známkovej tvorbe a výtvarným realizáciám do architektúry. Je autorom návrhov 10 známok vydaných Slovenskou poštou. Je členom Združenia grafikov Slovenska, spoluzakladateľom a členom Združenia výtvarníkov nitrianskeho regiónu N´89 a G-BOD.
Viac informácií: Igor Benca a Igor Benca


Česká republika (ČESKÁ REPUBLIKA)1993 - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Výtvarný návrh poštovej známky, prítlače obálky prvého dňa a pečiatky prvého dňa

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Českej republiky so Slovenskom - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda - Igor Benca


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Českej republiky so Slovenskom - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda - Igor Benca
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov