Prednáška (KF 00-15): Slovensko 1939 a jeho pretlačové provizóriá

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré organizuje KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika).

01. 02. 2024

Slovaciká - slovenskí autori - Arnold Feke

Slovaciká - slovenskí autori - Arnold Feke
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 07. 04. 2015 21:37

Prehľad slovacík - poštových známok a iných filatelistických materiálov iných krajín, na tvorbe ktorých sa podieľal výtvarník a rytec Arnold Feke (zoradené abecedne podľa slovenských názvov krajín vydania).


Arnold Feke (Mgr. art. Arnold Feke)


(* 5. 4. 1975, Kráľovský Chlmec)

Slovenský výtvarník a rytec. V roku 1995 absolvoval štúdium na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Košiciach u Alexandra Bugana. V rokoch 1996-2002 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení tvorby poštových známok, cenín, rytectva na katedre grafiky u doc. Martina Činovského. Od roku 1996 začal byť aktívny v slovenskej známkovej tvorbe. Prvé známky mu boli vydané ešte počas štúdia na VŠVU. Nadväzuje na líniu slovenskej grafiky Hložníka a Brunovsého. Nasleduje pražskú ryteckú školu, naďalej rozvíja dedičstvo klasickej grafickej techniky - oceľorytine, ktorá v jeho tvorbe zaberá rozhodujúce miesto. (zdroj: www.eantik.sk)


Maďarsko (MAGYARORSZÁG)


2012 - Titanic


Výtvarný návrh dvoch známok v hárčekovej úprave

Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke
Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke


Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke


Pozri: Úspech slovenského autora poštových známok
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov