Slovenskí autori - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Krúžok mladých filatelistov v Bratislave (2019/2020)

Slovaciká - Slovenskí autori

Slovaciká - Slovenskí autori

Slovenskí autori


Prehľad slovacík, na tvorbe ktorých sa celkom alebo čiastočne podieľali slovenskí autori


Slovaciká - Holandsko - Výplatné - Peter Biľak   Slovaciká - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum   Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Jozef Baláž   Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke   Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik


Do tejto kategórie slovacík zaraďujeme zahraničné poštové známky a iné poštové materiály, na tvorbe ktorých sa celkom alebo čiastočne podieľali slovenskí autori - výtvarníci, maliari, rytci, grafici, dizajnéri a pod. Prehľad slovenských autorov je zoradený v abecednom poradí.Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik   Jozef Baláž - slovenský maliar, grafik, ilustrátor, nestor slovenskej známkovej tvorby.


Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik   Igor Benca - slovenský maliar a vysokoškolský pedagóg.


Slovaciká - Holandsko - Výplatné - Peter Biľak   Peter Biľak - slovenský grafik a typograf.


Slovaciká - Čína - Bojnický zámok a Terasy v Handan   Rudolf Cigánik - slovenský akademický maliar, ilustrátor, grafik, sochár.


Slovaciká - Slovinsko - Slovenský orloj v Starej Bystrici - Jozef Česla   Jozef Česla - slovenský rytec, stredoškolský učiteľ.


Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Martin Činovský   Martin Činovský - slovenský výtvarník, grafik, rytec, ilustrátor.


Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke   Arnold Feke - slovenský výtvarník a rytec.


Slovaciká - Vatikán - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka - František Horniak   Nové - nedávno doplnené/aktualizované František Horniak - slovenský rytec.


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka   Nové - nedávno doplnené/aktualizované Dušan Kállay - slovenský výtvarník, grafik, ilustrátor a maliar.


Slovaciká - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum   Igor Piačka - slovenský maliar a grafik.


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius   Nové - nedávno doplnené/aktualizované Vladislav Rostoka - slovenský grafický dizajnér a typograf.


Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková   Katarína Ševellová-Šuteková - slovenská maliarka, grafička, ilustrátorka.Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 25. 06. 2014 23:25 Poslať komentár

Slovaciká - Slovenskí autori

Slovaciká - Slovenskí autori
Slovaciká - Slovenskí autori
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Myšlienky sú bezcenné pokým s nimi niečo aktívne neurobíte.

(Earl Nightingale)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk