Najväčší Slovák ako novinka pre zberateľov

Mimoriadna ponuka zberateľskej novinky vo forme bankovky s portrétom M. R. Štefánika, ktorá otvára novú edíciu venovanú slovenským osobnostiam spoločenského, kultúrneho a politického života.

21. 09. 2022

Slovenskí autori

Slovenskí autori
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 25. 06. 2014 23:25

Prehľad slovacík, na tvorbe ktorých sa celkom alebo čiastočne podieľali slovenskí autori


Slovaciká - Holandsko - Výplatné - Peter Biľak
Slovaciká - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum
Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Jozef Baláž
Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke
Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik

Do tejto kategórie slovacík zaraďujeme zahraničné poštové známky a iné poštové materiály, na tvorbe ktorých sa celkom alebo čiastočne podieľali slovenskí autori - výtvarníci, maliari, rytci, grafici, dizajnéri a pod. Prehľad slovenských autorov je zoradený v abecednom poradí.Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik   Jozef Baláž - slovenský maliar, grafik, ilustrátor, nestor slovenskej známkovej tvorby


Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik   Igor Benca - slovenský maliar a vysokoškolský pedagóg


Slovaciká - Holandsko - Výplatné - Peter Biľak   Peter Biľak - slovenský grafik a typograf


Slovaciká - Čína - Bojnický zámok a Terasy v Handan   Rudolf Cigánik - slovenský akademický maliar, ilustrátor, grafik, sochár


Slovaciká - Slovinsko - Slovenský orloj v Starej Bystrici - Jozef Česla   Jozef Česla - slovenský rytec, stredoškolský učiteľ


Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Martin Činovský   Martin Činovský - slovenský výtvarník, grafik, rytec, ilustrátor


Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke   Arnold Feke - slovenský výtvarník a rytec


Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín - Adrian Ferda   Adrian Ferda - slovenský grafik


Slovaciká - Vatikán - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka - František Horniak   František Horniak - slovenský rytec


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka   Dušan Kállay - slovenský výtvarník, grafik, ilustrátor a maliar


Slovaciká - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum   Igor Piačka - slovenský maliar a grafik.


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius   Vladislav Rostoka - slovenský grafický dizajnér a typograf.


Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková   Katarína Ševellová-Šuteková - slovenská maliarka, grafička, ilustrátorka.

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov