Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám známku VI. Preteky mieru 1953 na celistvostiach

Slovaciká - Slovenskí autori

Slovaciká - Slovenskí autori

Slovenskí autori


Prehľad slovacík, na tvorbe ktorých sa celkom alebo čiastočne podieľali slovenskí autori


Slovaciká - Holandsko - Výplatné - Peter Biľak   Slovaciká - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum   Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Jozef Baláž   Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke   Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik


Do tejto kategórie slovacík zaraďujeme zahraničné poštové známky a iné poštové materiály, na tvorbe ktorých sa celkom alebo čiastočne podieľali slovenskí autori - výtvarníci, maliari, rytci, grafici, dizajnéri a pod. Prehľad slovenských autorov je zoradený v abecednom poradí.Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik   Jozef Baláž - slovenský maliar, grafik, ilustrátor, nestor slovenskej známkovej tvorby.


Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik   Igor Benca - slovenský maliar a vysokoškolský pedagóg.


Slovaciká - Holandsko - Výplatné - Peter Biľak   Peter Biľak - slovenský grafik a typograf.


Slovaciká - Čína - Bojnický zámok a Terasy v Handan   Rudolf Cigánik - slovenský akademický maliar, ilustrátor, grafik, sochár.


Slovaciká - Slovinsko - Slovenský orloj v Starej Bystrici - Jozef Česla   Jozef Česla - slovenský rytec, stredoškolský učiteľ.


Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Martin Činovský   Martin Činovský - slovenský výtvarník, grafik, rytec, ilustrátor.


Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke   Arnold Feke - slovenský výtvarník a rytec.


Slovaciká - Vatikán - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka - František Horniak   Nové - nedávno doplnené/aktualizované František Horniak - slovenský rytec.


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka   Nové - nedávno doplnené/aktualizované Dušan Kállay - slovenský výtvarník, grafik, ilustrátor a maliar.


Slovaciká - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum   Igor Piačka - slovenský maliar a grafik.


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius   Nové - nedávno doplnené/aktualizované Vladislav Rostoka - slovenský grafický dizajnér a typograf.


Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková   Katarína Ševellová-Šuteková - slovenská maliarka, grafička, ilustrátorka.Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 25. 06. 2014 23:25 Poslať komentár

Slovaciká - Slovenskí autori

Slovaciká - Slovenskí autori
Slovaciká - Slovenskí autori
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Je nevyhnutné, aby ste uznali sami seba. Uznanie od ostatných je príjemné, no nepodstatné.

(Wayne W. Dyer)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.