Záujem o pohľadnice Jiřího a Pavla Fiedlerovcov z územia Slovenska

Mám záujem o kúpu pohľadníc nafotených na území Slovenska od Jiřího a Pavla Fiedlerovcov...

15. 05. 2023

Výstavy a exponáty:
Slovenské exponáty na FEPA filatelistickej výstave BULGARIA 2009 v Sofii

Slovenské exponáty na FEPA filatelistickej výstave BULGARIA 2009 v Sofii
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 01. 06. 2009 13:55

Hodnotenie slovenských exponátov na medzinárodnej FEPA filatelistickej výstave BULGARIA 2009 v Sofii (Bulharsko).


V dňoch 27. - 31. mája 2008 sa v Sofii uskutočnila medzinárodná FEPA filatelistická výstava BULGARIA 2009. Vďaka aktivite národného komisára Petra Osuského sa výstavy zúčastnili tri slovenské exponáty (jeden v triede poštovej histórie a dva v triede tematickej filatelie), dva z nich opäť s vynikajúcim bodovým ohodnotením a zlatými medailami.


Výsledné hodnotenie slovenských exponátov:

Meno vystavovateľa Názov exponátu Výstavná trieda Medaila Počet bodov
Juraj Pálka Hungary Pre-Stamp Period Postal History Gold 93
Vojtech Jankovič My Life as a Bicycle Thematic Philately Gold 92
Ivan Trančík Winter Olympics Thematic Philately Large Silver 76

Okrem vystavených exponátov sa Peter Osuský zúčastnil nielen ako komisár ale aj ako pozorovateľ medzinárodnej poroty so snahou zložiť skúšky na medzinárodného FEPA porotcu. Výsledky skúšok zatiaľ nepoznáme, no veríme, že ich úspešne zvládol a Slovensko bude mať po čase opäť akreditovaného medzinárodného porotcu.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov