Coach trip to the 27th World Olympic Collectors Fair WOCF 2023 in Paris (France)

Information on the coach tour to attend the 27th World Olympic Collectors Fair WOCF 2023 in Paris (France).

12. 02. 2023

Exhibitions and exhibits:
Slovak exhibits at the FEPA philatelic exhibition BULGARIA 2009 in Sofia

Slovak exhibits at the FEPA philatelic exhibition BULGARIA 2009 in Sofia
Author: Vojtech Jankovič
Published: 01. 06. 2009 13:55

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Evaluation of Slovak exhibits at the FEPA philatelic exhibition BULGARIA 2009 in Sofia.


V dňoch 27. - 31. mája 2008 sa v Sofii uskutočnila medzinárodná FEPA filatelistická výstava BULGARIA 2009. Vďaka aktivite národného komisára Petra Osuského sa výstavy zúčastnili tri slovenské exponáty (jeden v triede poštovej histórie a dva v triede tematickej filatelie), dva z nich opäť s vynikajúcim bodovým ohodnotením a zlatými medailami.


Výsledné hodnotenie slovenských exponátov:

Meno vystavovateľa Názov exponátu Výstavná trieda Medaila Počet bodov
Juraj Pálka Hungary Pre-Stamp Period Postal History Gold 93
Vojtech Jankovič My Life as a Bicycle Thematic Philately Gold 92
Ivan Trančík Winter Olympics Thematic Philately Large Silver 76

Okrem vystavených exponátov sa Peter Osuský zúčastnil nielen ako komisár ale aj ako pozorovateľ medzinárodnej poroty so snahou zložiť skúšky na medzinárodného FEPA porotcu. Výsledky skúšok zatiaľ nepoznáme, no veríme, že ich úspešne zvládol a Slovensko bude mať po čase opäť akreditovaného medzinárodného porotcu.
Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists