Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - tuleň Devinophoca claytoni

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Významným slovenským fosíliám - tuleň Devinophoca claytoni.

09. 09. 2022

Články z internetu:
Slovenská známková tvorba a služby Slovenskej pošty z pohľadu zberateľa

Slovenská známková tvorba a služby Slovenskej pošty z pohľadu zberateľa
Autor: Miroslav Gerec
Zdroj: www.infofila.cz
Publikované: 27. 04. 2020 19:41

Pohľad na slovenskú známkovú tvorbu z pohľadu zberateľa (dve časti) z roku 2007 - niektoré témy sú stále aktuálne a niektoré otázky otvorené (alebo dokonca nezodpovedané).


Pohľad na slovenskú známkovú tvorbu z pohľadu zberateľa - dva články dlhoročného zberateľa československých a slovenských poštových známok Miroslava Gereca, ktoré aj keď vznikli pred viacerými rokmi ukazujú, že niektoré témy sú stále aktuálne a niektoré otázky otvorené (alebo dokonca nezodpovedané).

Autor: Miroslav Gerec

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov