Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.

08. 10. 2023

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Slovenská pošta vydá známku k 70. výročiu SNP

Slovenská pošta vydá známku k 70. výročiu SNP
Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 28. 08. 2014 11:29

Tlačová správa Slovenskej pošty, a. s. k vydaniu novej poštovej známky k 70. výročiu SNP

Základné informácie:

  • Článok/oznam/správa/reportáž: PDF dokument Slovenská pošta vydá známku k 70. výročiu SNP
  • Anotácia: Slovenská pošta vydá 29. augusta 2014 poštovú známku 70. výročie Slovenského národného povstania s nominálnou hodnotou 0,65 €. Známku vytlačila technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
  • Autor: Mgr. Stanislava Pondelová
  • Dátum 28. august 2014
  • Zdroj: Mgr. Stanislava Pondelová, Hovorkyňa Slovenskej pošty

Poštová známka 70. výročie Slovenského národného povstaniaPoštová známka 70. výročie Slovenského národného povstania


Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov