Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

24. 03. 2024

Alexander Dubček - komunistický politik, hlavná osobnosť Pražskej jari 1968

Alexander Dubček - komunistický politik, hlavná osobnosť Pražskej jari 1968
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 07. 02. 2016 01:48

Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré majú súvis s komunistickým politikom Alexandrom DubčekomAlexander Dubček (* 27. november 1921, Uhrovec – † 7. november 1992, Praha)

Slovenský komunistický politik, hlavná osobnosť Pražskej jari 1968.


Guinea (REPUBLIQUE DE GUINEE)


2009 - Prechod Slovenska na euro


Relevantné atribúty: Poštová známka - Portrét Alexandra Dubčeka, nápis "Alexander Dubček".

Slovaciká - Guinea - Prechod Slovenska na euro - Alexander Dubček

Slovaciká - Guinea - Prechod Slovenska na euro - Alexander Dubček

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov